Royal Rangers

Royal Rangers handlar om kristet förvaltarskap med barn och ungdom. Vi lär oss att förvalta naturen, gemenskapen, våra medmänniskor och Guds ord, Evangelium. Royal Rangers är till för barn och ungdomar i åldrarna 6-17 år. Vi jobbar i små grupper med tät kontakt mellan ledare och barn.

Royal Rangers fortsätter sin verksamhet i höst.
Vi vill fortsätta att ge barn en meningsfull fritids/scout-aktivitet i dessa tider.
För att öka tryggheten och minska risken för spridning av virus vidtar RR följande åtgärder:
  • Patrullsamlingar sker utomhus så länge det går.
    Hör med respektive patrulledare för aktuell info.
  • Barn och ledare som visar förkylningssymtom, även lindriga, ska stanna hemma.

RR-Hemma

Om  inte barnen kan komma till Royal så får Royal komma till barnen!
Här finns en hel del tips och idéer på hur man kan ha en Royal kväll eller dag om man inte har möjlighet att komma till Royal på fredagarna. Våra fantastiska ledare har plockat ihop lite lekar och aktiviteter som man kan göra med familjen.
Kolla in Svenska Royal Ranger sidan och Hemma-Royal med tips här! 

Församlingens Royal Rangersavdelningar

Nu har Royal Rangers satt igång igen! Vi träffas utanför Cupolen 17.30.

Royal Rangers Vinterhajk!

Mer info kommer nästa termin!

Emblem och märken

Undrar du var och hur Royal Rangers emblem och de olika kursmärkena skall sys fast på skjortan, så läs mer om det här!

Svenska Royal Rangers

Utöver den lokala Royal Rangersverksamheten ansvarar Sionförsamlingen i Linköping för och har tillsyn av det nationella kontaktarbetet Svenska Royal Rangers (SRR). SRR är en dotterorganisation i Sionförsamlingen, med särskild ekonomi, organisation och personal. Sionförsamlingen fungerar som nationell moderorganisation för SRR eller som det uttrycks på engelska, ”Chartering steward”.

Sionförsamligen och SRR har tillsammans avtal om användarrätten för Royal Rangers i Sverige med Royal Rangers internationellt. Sionförsamlingens uppdrag sker i samråd med SRR och i samverkan med regionala kontaktförsamlingar, samt Pingst ung. Läs gärna mer på Svenska Royal Rangers webbplats.

KONTAKTA ROYAL RANGERS

Behöver du komma i kontakt med ansvariga förde olika royal rangers avdelningarna så kan du maila till adresserna nedanför

Royal Cubs royal.cubs@pingstlinkoping.se
Spårar Rangers sparar.rangers@pingstlinkoping.se
Upptäckar Rangers upptackar.rangers@pingstlinkoping.se
Äventyrar Rangers aventyrar.rangers@pingstlinkoping.se