Royal Rangers

Royal Rangers handlar om kristet förvaltarskap med barn och ungdom. Vi lär oss att förvalta naturen, gemenskapen, våra medmänniskor och Guds ord, Evangelium. Royal Rangers är till för barn och ungdomar i åldrarna 6-17 år. Vi jobbar i små grupper med tät kontakt mellan ledare och barn.

Församlingens Royal Rangersavdelningar

Vårhajk 10-12/5

Nu är det vår och den årliga vårhajken är på gång!

Anmälan har nu öppnat och HÄR kan du anmäla dig till hajken!

Här finns info om hajken för dig som går i Spårarna
Här finns info om hajken dig som är Upptäckare, Äventyrare och Utmanare

Karta till Vårhajken finns här.

 

Emblem och märken

Undrar du var och hur Royal Rangers emblem och de olika kursmärkena skall sys fast på skjortan, så läs mer om det här!

Svenska Royal Rangers

Utöver den lokala Royal Rangersverksamheten ansvarar Sionförsamlingen i Linköping för och har tillsyn av det nationella kontaktarbetet Svenska Royal Rangers (SRR). SRR är en dotterorganisation i Sionförsamlingen, med särskild ekonomi, organisation och personal. Sionförsamlingen fungerar som nationell moderorganisation för SRR eller som det uttrycks på engelska, ”Chartering steward”.

Sionförsamligen och SRR har tillsammans avtal om användarrätten för Royal Rangers i Sverige med Royal Rangers internationellt. Sionförsamlingens uppdrag sker i samråd med SRR och i samverkan med regionala kontaktförsamlingar, samt Pingst ung. Läs gärna mer på Svenska Royal Rangers webbplats.

KONTAKTA ROYAL RANGERS

Behöver du komma i kontakt med ansvariga förde olika royal rangers avdelningarna så kan du maila till adresserna nedanför

Royal Cubs royal.cubs@pingstlinkoping.se
Spårar Rangers sparar.rangers@pingstlinkoping.se
Upptäckar Rangers upptackar.rangers@pingstlinkoping.se
Äventyrar Rangers aventyrar.rangers@pingstlinkoping.se