MARCUS SÖNNERBRANDT
MARCUS SÖNNERBRANDTFöreståndare / Pastor
Telefon: 013 – 25 38 60
ANNA-LENA ÖHRLING
ANNA-LENA ÖHRLINGPastor med inriktning på barn & familj
Telefon: 013-25 38 61
FREDRIK ELM
FREDRIK ELMPastor med inriktning på ungdom
Telefon: 013-25 38 72
ANETTE FREDRIKSSON
ANETTE FREDRIKSSONPastor med ansvar för omsorg
Telefon: 013 – 25 38 69
DANIEL BERGFORS
DANIEL BERGFORSFörvaltare Cupolen och Nya Slottet Bjärka Säby, Barnledare och Nationell samordnare för Svenska Royal Rangers
Telefon: 013 – 25 38 70
MARIA NYMAN
MARIA NYMANSocialt företagande (Origo i Linköping)
Telefon: 013-25 38 66
STEFAN LINDETUN
STEFAN LINDETUNEkonomiansvarig samt fackrepresentant
Telefon: 013 – 25 38 65
MONICA SÖDERQVIST
MONICA SÖDERQVISTVerksamhetschef på Cupolen och Nya Slottet Bjärka-Säby
Telefon: 013 – 23 25 62
ANN-CATRIN OLSSON
ANN-CATRIN OLSSONDiakon & ansvarig för servicegrupper
Telefon: 013 – 25 38 64
MATTIAS SENNEHED
MATTIAS SENNEHEDPastor med inriktning Studenter
KALLE TIGER
KALLE TIGERLP
Telefon: 013 25 38 63
INGA NYDAHL
INGA NYDAHLSekreterare
Telefon: 072-699 62 49
Roger Carlberg
Roger CarlbergKock på Nya Slottet Bjärka-Säby
Telefon: 013-23 25 64
JENNIFER GUSTAFSSON
JENNIFER GUSTAFSSONHandledare på Origo Linköping
Telefon: 013 25 38 68
Olivia Tiger
Olivia TigerBokningsansvarig på Nya Slottet Bjärka-Säby
Telefon: 013 – 23 25 67
HANNA LARSSON
HANNA LARSSONResurs på Nya Slottet Bjärka Säby
Your Content Goes Here
JANNE ZAAR
JANNE ZAARLokalvårdare
Your Content Goes Here

Andra medarbetare

INTERNATIONELLA MEDARBETAREVi har även ett antal internationella medarbetare som inte finns med på denna sida.