MARCUS SÖNNERBRANDT
MARCUS SÖNNERBRANDTFöreståndare / Pastor
Telefon: 013 – 25 38 60
ANNA-LENA ÖHRLING
ANNA-LENA ÖHRLINGPastor med inriktning på barn & familj
Telefon: 013-25 38 61
FREDRIK ELM
FREDRIK ELMPastor med inriktning på ungdom
Telefon: 013-25 38 72
ANETTE FREDRIKSSON
ANETTE FREDRIKSSONPastor med ansvar för omsorg
Telefon: 013 – 25 38 69
DANIEL BERGFORS
DANIEL BERGFORSFörvaltare Cupolen och Nya Slottet Bjärka Säby, Barnledare och Nationell samordnare för Svenska Royal Rangers
Telefon: 013 – 25 38 70
MARIA NYMAN
MARIA NYMANSocialt företagande (Origo i Linköping)
Telefon: 013-25 38 66
STEFAN LINDETUN
STEFAN LINDETUNEkonomiansvarig samt fackrepresentant
Telefon: 013 – 25 38 65
MONICA SÖDERQVIST
MONICA SÖDERQVISTVerksamhetschef på Cupolen och Nya Slottet Bjärka-Säby
Telefon: 013 – 23 25 62
KALLE TIGER
KALLE TIGERFöreståndare LP-kontakten Linköping/ Handledare på Origo Linköping
Telefon: 013 25 38 63
INGA NYDAHL
INGA NYDAHLSekreterare
Telefon: 072-699 62 49
Roger Carlberg
Roger CarlbergKock på Nya Slottet Bjärka-Säby
Telefon: 013-23 25 64
JENNIFER GUSTAFSSON
JENNIFER GUSTAFSSONHandledare på Origo Linköping
Telefon: 013 25 38 68
Olivia Tiger
Olivia TigerBokningsansvarig på Nya Slottet Bjärka-Säby
Telefon: 013 – 23 25 60
Eleonore Gustafsson
Eleonore GustafssonPastor på Nya Slottet Bjärka Säby
013 – 25 38 78
JANNE ZAAR
JANNE ZAARLokalvårdare

Andra medarbetare

INTERNATIONELLA MEDARBETAREVi har även ett antal internationella medarbetare som inte finns med på denna sida.