GUDSTJÄNST

Varje söndag firar vi att Jesus uppstått från det döda!

Kl 11 är gudstjänsten på svenska översatt till engelska. Vi har söndagsskola för barnen och servering efteråt.

Vi har även vardagsgudstjänster en onsdag i månaden och bönemöten varje vecka.
Storbönemöte brukar vara första torsdagen varje månad med uppehåll under sommaren.

Som kristen är det naturligt att regelbundet fira gudstjänst. Det är också viktigt att finnas med i en mindre gemenskap, att ha en uppgift och att bry sig om sin medmänniska.