GUDSTJÄNST

De dagliga gudstjänsterna präglar livet på
Nya Slottet. I tidebönerna ber vi med
psaltarens ord i växelbön och lovsång. Vi lyssnar
till Guds ord och frambär våra förböner.

Under rådande coronapandemi är vi tyvärr
tvingade att begränsa möjligheten att delta i
Nya slottets böner och gudstjänster.

Som mest åtta personer har möjlighet att delta
i varje enskild bön. Om du kommer för att delta
och ser att det redan är fullt antal ber vi dig att
avstå från deltagande.

07.00 Laudes, morgonbön (ej söndag) i slottskapellet
12.00 Middagsbön (ej tisdagar) i slottskapellet
18.00 Vesper, aftonbön (ej söndag) i slottskapellet
20.30 Completorium i  Övre salen

Söndagens högmässa kommer ej att firas enligt ordinarie ordning
under resten av terminen.

Bed för oss. Vi ber för er!

icon_gudstjanst_50

icon_retreat_50

icon_konferens_50

icon_kalender_50

icon_kontakt_50