Församlingens vision

Vi vill vara en församling, där relationen till Gud och relationer till människor står i centrum, och där Guds kärlek får oss att leva ett liv så att Jesus Kristus blir känd, trodd, älskad och efterföljd.

(Matt 22:37-39 och Matt 28:16-20)

Vi drömmer om en församling

• som lever i bön och tillbedjan till Gud.

• där Guds ord är levande och hålls högt, oavsett vad omvärlden säger.

• som på ett påtagligt sätt genomsyras av Guds kärleksfulla närvaro och kraft

och den helige Andes ledning.

• präglad av lärjungaskap och personlig efterföljelse till Jesus Kristus.

• där Andens frukter mognar och Andens gåvor kommer i funktion.

• där alla får plats, där alla är delaktiga och där alla får möjlighet att växa och mogna i tron i sin egen takt.

• som är generations- och kulturöverskridande i sin gemenskap.

• där relationerna mellan församlingens medlemmar genomsyras av närhet, innerlighet, djup och uppriktig omsorg.

• vars ansikte utåt varken är kyrkobyggnadens väggar eller dess verksamhet utan de människor som utgör församlingen.

• vars medlemmar ser som en av sina främsta uppgifter att vårda och utveckla de relationer man naturligt har till familj, kollegor, vänner och grannar.

• som hjälper människor att ta steget in i tron, att få rotfäste i tron, att växa i lärjungaskap och att fungera fullt ut i de gåvor och den kallelse som Gud har gett dem.

• vars medlemmar enskilt och tillsammans genom sin kärlek, uttryckt bland annat i närvaro och livsstil, är med och påverkar sin omvärld till att bli en bättre plats att bo på, både andligt, själsligt, kroppsligt, socialt och miljömässigt.

• som står upp för de svaga och förtryckta i dagens samhälle.

• som på ett relevant sätt möter omgivningens behov.

• som lever så att nutidsmänniskan förstår och kan ta till sig evangeliets budskap.

• vars liv är präglat av en inbjudande öppenhet och generositet mot alla människor.

• som är med och bygger broar till och mellan olika grupper i samhället.

• som är en positiv och enande kraft inom kristenheten i Sverige och omvärlden.