BIBELSKOLA / KURSER

Sedan hösten 2014 bedriver vi i församlingens regi en bibelskola som heter Nikodemusinstitutet. Här kan man läsa helfart eller
halvfart. Nikodemusinstitutet anordnar även olika kvällskurser. Mer om bibelskolan och dess kurser finns att läsa på
Nikodemsuinstitutets hemsida.