SOCIALT ARBETE

Socialt arbete har alltid varit viktigt för kyrkan och behovet har inte minskat utan tvärtom, idag så efterfrågas den idéburna
sektorns möjligheter att stötta människor alltmer.

Origo Linköping

Församlingens sociala företag, klicka här för mer information

Mötesplats Cupolen

Torsdagar kl.13-16. Plats för gemenskap, samtal, öppet café, stöd

LP

Lp-kontakten öppnar kl.17 varje tisdag och fortsätter kl.18 då vi har en samling där vi sjunger, läser bibeln, vittnar om vad
tron på Jesus betytt för oss och ber för varandra. Efter samlingen fikar vi tillsammans och fortsätter samtalen.

Torsdagar är kontakten öppen 12-15 för gemenskap, andakt m.m.