Vill du samtala med någon kring din livssituation?

Vi finns här för dig!

Genom samtal kan du bl.a. få möjlighet att bearbeta frågor
kring tro och tvivel, relationer och självbild
eller hur du ska finna nya vägar.

Välkommen att ta kontakt med Pingstkyrkans Själavårdsgrupp.

samtal@pingstlinkoping.se

Alla i gruppen har tystnadsplikt