Nya smittskyddsåtgärder från 12 januari 2022 

Från och med 12 januari 2022 gäller nya regleringar från Folkhälsomyndigheten vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med anledning av det allvarliga smittoläget.
Se Folkhälsomyndigheternas rekommendationer Åttgärder mot covid-19 i januari

Att vaccinera sig är det bästa sättet att undvika allvarlig sjukdom och spridning av covid-19. För den som inte är vaccinerad gäller Folkhälsomyndighetens särskilda rekommendationer.  Se Coronapandemin: Detta gäller just nu – Krisinformation.se

Om du har förkylningssymptom ska du stanna hemma. Vid symptom på Covd-19 rekommenderas att du testa dig och är hemma tills provsvar har kommit.
 

Vaccinationsbevis 

  • Alla som är 18 år och äldre kommer att behöva visa ett aktuellt vaccinationsbevis och giltig legitimation.
  • För att kontrollera äktheten i ditt bevis kommer vi att skanna det med hjälp av appen ”VaccinbevisVerifiering” som är framtagen av Myndigheten för digital förvaltning (DIGG).
  • Vi kommer också att kolla din legitimation för att vi ska vara säkra på att vaccinationsbeviset tillhör dig. Utan legitimation kommer du inte att kunna komma in på gudstjänsten även om du kan visa upp ett godkänt vaccinationsbevis.
  • Inga personuppgifter (om din identitet eller din vaccination) kommer att sparas, varken i appen eller på annat sätt.

Övriga smittskyddsåtgärder 

  • Deltagarna har en anvisad sittplats.
  • Sällskap ska kunna hålla ett avstånd om minst 1 meter i sidled samt framåt och bakåt från andra sällskap.
  • Antalet deltagare i ett och samma sällskap uppgår till högst 8 personer.
  • ha servering utomhus efter gudstjänsterna för att undvika trängsel inomhus.
  • tillhandahålla handsprit och möjlighet att tvätta händerna.

Samlingar med färre deltagare 

Vi vill uppmuntra dig som inte kan visa upp vaccinationsbevis att delta i någon av följande gudstjänster eller bönetillfällen.

  • Nattvardsgudstjänst söndag kl 8.00 i Bjärka-Säby
  • Gudstjänst söndag kl 13.00 i Cupolen på engelska och svenska
  • Gudstjänst söndag kl 16.00 i Cupolen på arabiska
  • Nattvardsgudstjänst tisdag kl 12.00 i Bjärka-Säby
  • LP-möte torsdag kl 18.00
  • Morgonbön kl 7.00 (ej söndag) i Bjärka-Säby
  • Middagsbön (ej tisdag) kl 12.00 i Bjärka-Säby
  • Bön vardagar kl 18.00-20.00 i Cupolen (Drop in)
  • Bön torsdag kl 11.00 i Cupolen

Vid samlingar i Cupolen, på Nya Slottet Bjärka-Säby och i Gula Paviljongen med färre än 50 deltagare gäller att

  • hålla avstånd i lokalerna både före, efter och under samlingen
  • hålla avstånd vid eventuella köer
  • hålla avstånd mellan sällskap som sitter vid bord
  • använda handsprit och/eller tvätta händerna.