MUSIKLIV

Välkommen till en församling som sjuder av musik!

Vi tror att sången och musiken är en gåva av Gud, och att vi är kallade att måla bilden av Gud och Jesus Kristus med så många
olika färger som möjligt, till Guds ära. Det innebär att vi längtar efter en musikalisk bredd och kreativitet, där vi utvecklar vår
gåva så vi kan berätta om vem Jesus är för dem som inte tror, påminna den som tror på Honom om vem Han är och leda
församlingen i lovsång och tillbedjan. Allt för att Guds namn ska bli ärat. Du är varmt välkommen att vara med!

Cupolens kör

Alla som vill är välkomna med i kören, en underbar gemenskap där vana som ovana sångare får vara med. Vi är församlingens
kör som sjunger regelbundet i gudstjänsten klockan 11 på söndagar, och vi sjunger både nyare och äldre sånger, allt för att tjäna
församlingen. Varmt välkommen på måndagar 18.30-20.00.

Sion brass

Sion brass är församlingens blåsorkester och spelar man ett brassinstrument är man varmt välkommen med! Brasset spelar
regelbundet på gudstjänster av olika slag, både själva och tillsammans med kör och solister.
Välkommen med på torsdagar 19.00-21.00.

Lovsångsteam

I församlingen finns ett antal lovsångsteam som regelbundet tjänar i gudstjänsterna. Teamen är olika i sin karaktär, vilket också
skapar en musikalisk bredd. Fokus är här att leda församlingen i lovsång, vilket är en viktig del i gudstjänsten.
Teamen övar enligt eget schema.

Musikaler

Jesus använde sig mycket av liknelser, målande berättelser, för att berätta om livet med Honom. På samma sätt vill vi använda
oss av musikalformen för att berätta om vem Jesus är och vad Han gjort för oss. Vi arbetar regelbundet med musikaler då många
olika arbetsgrupper får tillfälle att bidra. Musiken är en viktig del i detta och i stort sett alla sångare och musiker är involverade.