Colombia

Läs nyhetsbrev från Amanda Karlsson.

Dela Guds kärlek

BANGLADESH

CDC (Christian Discipleship Centre) grundades 1979 av ett indiskt par,
Biswanath och Vijaya Chowdhuri. Skolan har idag utbildat över 800
evangelister och pastorer. Vijaya är ledare fór skolan.
Vär församling har samarbetet med skolan i många år.
1992 hjälpte vi till att bygga en ny bibelskola i Dhaka och sedan dess har vi haft
ett nära samarbete med CDC. 1998 byggdes skolan till i nuvarande skick genom
bidrag frän PMU. Församlingen stöder skolan med driftbidrag.
Förutom den 1-åriga bibelskolan har man ledarträning för pastorer samt tränar
lärare för olika sociala projekt som läskurser för analfabeter, slumskolor för barn
samt olika studiecirklar. Skolan har även i sina lokaler ett mediaarbete som när
hela landet.

Bangladesh-PARAS
Sionförsamling är med och stöder ekonomiskt ett handikapp projekt i Dhaka, Bangladesh.
Vår partner organisation heter PARAS (Promoting Alternative Resources for an Active Society).
Projektet jobbar för CBR (Community based Rehabilitation) av handikappade människor.
Själv-hjälps grupper skapas som stimulerar rehabilitering, utbildning,
hälsa och miljön samt aktiviteter som skapar inkomster för de handikappade.

Albanien

I Albanien har församlingen tillsammans med Erikshjälpen och Hjärta till Hjärta ett engagemang i den
fattiga staden Lac, fyra mil norr om huvudstaden Tirana.
Vi stödjer en liten församlings sociala verksamhet i ett multi-center. Detta fungerar som sjukgymnastikmottagning,
skola för barn med läs –och skrivsvårigheter, dagcenter,
ungdomsgård, gym och samlingsplats för ensamma och personer med funktionsnedsättning.
Vår bibelskola Nikodemusinstitutet reser dit och har varit på plats för att bl a hjälpa till med
uppbyggandet av centret i Lac.

Vi står även i startgroparna för att vara delaktiga i uppstart av ett liknande center och i
församlingsplantering i staden Puka i norra Albaniens bergstrakter. Även detta sker i samarbete
med Hjärta till Hjärta. Till Puka kommer det också i januari 2017 att gå en containertransport
från Sverige till sjukhuset med välbehövlig sjukhusutrustning.
Under vecka 8 2017 ordnar församlingen och Nikodemusinstitutet en resa till landet.

Bilden är från invigningen av centret i nov 2016.

Tanzania

Församlingens arbete i Biharu har pågått sedan 1950-talet.
Anna Thunberg, Stina Johansson och Birgitta Hedlind arbetade där fram till 1980-talet. Sedan arbetet
överlämnats har Eva-Lena Petterson och Anna-Maria Persson gjort regelbundna besök.

I området finns flera stora församlingar med många mindre kyrkor. Antalet medlemmar är ca. 3000
samt  lika många barn som går i söndagsskola. I Biharu by pågår ett stort kyrkbygge. Det finns även en
mindre bibelskola som vi stöttar ekonomiskt. Där finns även ett stor Hälsocenter som vi stöder
genom Second Hand. I hälsocentret hjälper man till exempel ca.1500 kvinnor med komplicerade
förlossningar varje år förutom allt annat man behandlar.

Rumänien

I Rumänien finns det många barn och ungdomar som har vuxit upp på institutioner för att de som spädbarn
blev övergivna av sina föräldrar. Sionförsamlingen är med och stöttar Lars och Barbro Gustavsson som
flyttade till Rumänien 1995 för att ägna sina liv åt att hjälpa övergivna barn och ungdomar i och
omkring Marghita, en stad i Rumänien. Lars och Barbro var med och startade upp organisationen
FCE (FundațiaCreștină Elim) som har som huvudmål att hjälpa dessa övergivna barn och ungdomar till
en framtid, att ge dem ett värde och ett hopp! FCE har vuxit och idag når organisationen även
andra utsatta människor, bland annat fattiga och funktionsnedsatta, i och omkring Marghita.

Mer info på efifadder.se

Etiopien

Läs nyhetsbrev från familjen Dahlqvist. Nyhetsbrev 15 mars 2018 Etiopien