MISSION

Varför missionerar vi?
Som kristen, när du har fått uppleva Jesus och den kärlek han har visat oss, känns det viktigt och många gånger livsnödvändigt att
få berätta om honom, men framför allt få visa vad han har betytt för oss. Det gör vi genom handling, dvs genom att hjälpa
människor kroppsligt, själsligt och andligt.

Bibeln talar om att det vi gör mot andra det gör vi även mot Jesus. Därför, genom att visa andra kärlek och omsorg ger vi tillbaka
det vi redan fått av Honom – kärlek och förlåtelse. Det är detta som är grunden till mission.

Vår vision när det gäller mission är:
”Att göra Jesus känd, trodd, älskad och efterföljd i hela världen”