MARCUS SÖNNERBRANDT
MARCUS SÖNNERBRANDTFöreståndare / Pastor
Telefon: 013 – 25 38 60
MIKAEL STENHAMMAR
MIKAEL STENHAMMARPastor med ansvar för undervisning & mission
Telefon: 013 – 25 38 78
ANETTE FREDRIKSSON
ANETTE FREDRIKSSONPastor med ansvar för omsorg
Telefon: 013 – 25 38 69
MARIA GUSTIN BERGSTRÖM
MARIA GUSTIN BERGSTRÖMPastor med ansvar för musik och kreativitet
Telefon: 013 – 25 38 63
ULF MANNEBÄCK
ULF MANNEBÄCKPastor med ansvar för Church on Wheels
Telefon: 0706 – 04 97 13
DANIEL BERGFORS
DANIEL BERGFORSBarnledare samt Nationell samordnare för Svenska Royal Rangers
Telefon: 013 – 25 38 70
MARIA ERIKSSON
MARIA ERIKSSONPastor
MONICA SÖDERQVIST
MONICA SÖDERQVISTVerksamhetschef på Cupolen och Nya Slottet Bjärka-Säby
Telefon: 013 – 23 25 62
STEFAN LINDETUN
STEFAN LINDETUNEkonomiansvarig samt fackrepresentant
Telefon: 013 – 25 38 65
EVA RAGNARSSON
EVA RAGNARSSONEkonomi/administration samt parkeringsansvar på Cupolen
Telefon: 013 – 25 38 68
Mail: parkering@cupolen.se
ANN-CATRIN OLSSON
ANN-CATRIN OLSSONDiakon & ansvarig för servicegrupper
Telefon: 013 – 25 38 64
MARIA NYMAN
MARIA NYMANSocialt företagande (Origo i Linköping)
Telefon: 0707 – 63 20 11
NIKLAS LINDHOLM
NIKLAS LINDHOLMFörvaltare på Nya Slottet Bjärka-Säby
Telefon: 013 – 23 25 66
CHARLOTTA WEINHOFER
CHARLOTTA WEINHOFERBokningsansvarig på Nya Slottet Bjärka-Säby
Telefon: 013 – 23 25 67
Mattias Fröyshov
Mattias FröyshovKock på Nya Slottet Bjärka-Säby
Telefon: 013-23 25 64
Eveline Carlfjord
Eveline CarlfjordUngdomsledare
Telefon: 013-31 53 40
Fredrik Nyman
Fredrik NymanUngdomsledare
Telefon: 013-31 53 40