MARCUS SÖNNERBRANDT
MARCUS SÖNNERBRANDTFöreståndare / Pastor
Telefon: 013 – 25 38 60
MIKAEL STENHAMMAR
MIKAEL STENHAMMARPastor med ansvar för undervisning & mission
Telefon: 013 – 25 38 78
ANETTE FREDRIKSSON
ANETTE FREDRIKSSONPastor med ansvar för omsorg
Telefon: 013 – 25 38 69
ANNA-LENA ÖHRLING
ANNA-LENA ÖHRLINGPastor med inriktning på barn & familj
Telefon: 013-25 38 61
FREDRIK ELM
FREDRIK ELMPastor med inriktning på ungdom
DANIEL BERGFORS
DANIEL BERGFORSBarnledare samt Nationell samordnare för Svenska Royal Rangers
Telefon: 013 – 25 38 70
MARIA GUSTIN BERGSTRÖM (Tjänstledig)
MARIA GUSTIN BERGSTRÖM (Tjänstledig)Pastor med ansvar för musik och kreativitet
MARIA ERIKSSON (Tjänstledig)
MARIA ERIKSSON (Tjänstledig)Pastor
MONICA SÖDERQVIST
MONICA SÖDERQVISTVerksamhetschef på Cupolen och Nya Slottet Bjärka-Säby
Telefon: 013 – 23 25 62
MATTIAS SENNEHED
MATTIAS SENNEHEDPastor
ULF MANNEBÄCK
ULF MANNEBÄCKPastor med ansvar för Church on Wheels
Telefon: 0706 – 04 97 13
STEFAN LINDETUN
STEFAN LINDETUNEkonomiansvarig samt fackrepresentant
Telefon: 013 – 25 38 65
ANN-CATRIN OLSSON
ANN-CATRIN OLSSONDiakon & ansvarig för servicegrupper
Telefon: 013 – 25 38 64
MARIA NYMAN
MARIA NYMANSocialt företagande (Origo i Linköping)
Telefon: 0707 – 63 20 11
JENNIFER GUSTAFSSON
JENNIFER GUSTAFSSONhandledare på Origo Linköping
NIKLAS LINDHOLM
NIKLAS LINDHOLMFörvaltare på Nya Slottet Bjärka-Säby
Telefon: 013 – 23 25 66
CHARLOTTA WEINHOFER
CHARLOTTA WEINHOFERBokningsansvarig på Nya Slottet Bjärka-Säby
Telefon: 013 – 23 25 67
Mattias Fröyshov
Mattias FröyshovKock på Nya Slottet Bjärka-Säby
Telefon: 013-23 25 64