MARCUS SÖNNERBRANDT
MARCUS SÖNNERBRANDTFöreståndare / Pastor
Telefon: 013 – 25 38 60
ANNA-LENA ÖHRLING
ANNA-LENA ÖHRLINGPastor med inriktning på barn & familj
Telefon: 013-25 38 61
FREDRIK ELM
FREDRIK ELMPastor med inriktning på ungdom
Telefon: 013-25 38 72
ANETTE FREDRIKSSON
ANETTE FREDRIKSSONPastor med ansvar för omsorg
Telefon: 013 – 25 38 69
DANIEL BERGFORS
DANIEL BERGFORSBarnledare samt Nationell samordnare för Svenska Royal Rangers
Telefon: 013 – 25 38 70
MARIA NYMAN
MARIA NYMANSocialt företagande (Origo i Linköping)
Telefon: 013-25 38 66
STEFAN LINDETUN
STEFAN LINDETUNEkonomiansvarig samt fackrepresentant
Telefon: 013 – 25 38 65
MONICA SÖDERQVIST
MONICA SÖDERQVISTVerksamhetschef på Cupolen och Nya Slottet Bjärka-Säby
Telefon: 013 – 23 25 62
ANN-CATRIN OLSSON
ANN-CATRIN OLSSONDiakon & ansvarig för servicegrupper
Telefon: 013 – 25 38 64
MATTIAS SENNEHED
MATTIAS SENNEHEDPastor
SIMON BERG
SIMON BERGUngavuxna-ledare
INGA NYDAHL
INGA NYDAHLSekreterare
Telefon: 072-699 62 49
KALLE TIGER
KALLE TIGERLP
Telefon: 013 25 38 63
JENNIFER GUSTAFSSON
JENNIFER GUSTAFSSONHandledare på Origo Linköping
Telefon: 013 25 38 68
Olivia Tiger
Olivia TigerBokningsansvarig på Nya Slottet Bjärka-Säby
Telefon: 013 – 23 25 67
NIKLAS LINDHOLM
NIKLAS LINDHOLMFörvaltare på Nya Slottet Bjärka-Säby
Telefon: 013 – 23 25 66
Roger Carlberg
Roger CarlbergKock på Nya Slottet Bjärka-Säby
Telefon: 013-23 25 64

Andra medarbetare

ÅSA ÅBERGKörledare
INTERNATIONELLA MEDARBETAREVi har även ett antal internationella medarbetare som inte finns med på denna sida.