MARCUS SÖNNERBRANDT
MARCUS SÖNNERBRANDTFöreståndare / Pastor
Telefon: 013 – 25 38 60
ANNA-LENA ÖHRLING
ANNA-LENA ÖHRLINGPastor med inriktning på barn & familj
Telefon: 013-25 38 61
FREDRIK ELM
FREDRIK ELMPastor med inriktning på ungdom
ANETTE FREDRIKSSON
ANETTE FREDRIKSSONPastor med ansvar för omsorg
Telefon: 013 – 25 38 69
DANIEL BERGFORS
DANIEL BERGFORSBarnledare samt Nationell samordnare för Svenska Royal Rangers
Telefon: 013 – 25 38 70
MARIA NYMAN
MARIA NYMANSocialt företagande (Origo i Linköping)
Telefon: 0707 – 63 20 11
STEFAN LINDETUN
STEFAN LINDETUNEkonomiansvarig samt fackrepresentant
Telefon: 013 – 25 38 65
MONICA SÖDERQVIST
MONICA SÖDERQVISTVerksamhetschef på Cupolen och Nya Slottet Bjärka-Säby
Telefon: 013 – 23 25 62
ANN-CATRIN OLSSON
ANN-CATRIN OLSSONDiakon & ansvarig för servicegrupper
Telefon: 013 – 25 38 64
MATTIAS SENNEHED
MATTIAS SENNEHEDPastor
SIMON BERG
SIMON BERGUngavuxna-ledare
INGA NYDAHL
INGA NYDAHLSekreterare
Telefon: 072-699 62 49
KALLE TIGER
KALLE TIGERLP
JENNIFER GUSTAFSSON
JENNIFER GUSTAFSSONhandledare på Origo Linköping
MIKAEL STENHAMMAR
MIKAEL STENHAMMARPastor med ansvar för undervisning & mission
Telefon: 013 – 25 38 78
NIKLAS LINDHOLM
NIKLAS LINDHOLMFörvaltare på Nya Slottet Bjärka-Säby
Telefon: 013 – 23 25 66
Roger Carlberg
Roger CarlbergKock på Nya Slottet Bjärka-Säby
Telefon: 013-23 25 64
CHARLOTTA WEINHOFER
CHARLOTTA WEINHOFERBokningsansvarig på Nya Slottet Bjärka-Säby
Telefon: 013 – 23 25 67
ÅSA ÅBERG
ÅSA ÅBERGKörledare
INTERNATIONELLA MEDARBETARE
INTERNATIONELLA MEDARBETAREVi har även ett antal internationella medarbetare som inte finns med på denna sida.
MARIA GUSTIN BERGSTRÖM (Tjänstledig)
MARIA GUSTIN BERGSTRÖM (Tjänstledig)Pastor med ansvar för musik och kreativitet