Laddar Evenemang

Stilla söndag på Nya Slottet Bjärka-Säby
Den 23 oktober och den 6 november är det Stilla söndag kl 14:00-19:00, en eftermiddag då man får testa slottets retreatmiljö. Eftermiddagen börjar med ett kort föredrag av Eleonore Gustafsson, därefter råder tystnad i slottet fram tills den avslutande och offentliga nattvardsgudstjänsten som börjar kl 18:00. Eftermiddagsfika finns framdukat i festvåningen. Anmäl dig till eleonore.gustafsson@pingstlinkoping.se senast torsdagen innan.
Kostnad: 50 kr