Laddar Evenemang
  • Detta evenemang har redan ägt rum.

Till anmälan >>>

PREP_2017_info

Att få det bra, eller ännu bättre!

Får ni för lite tid med varandra? Är det sällan ni tycker ni har riktigt roligt tillsammans? Är han/hon obegriplig ibland? Hamnar ni lätt i samma mönster vid kon ikter? De esta har nog märkt att det inte alltid är så enkelt med relationer. Det går inte av sig självt!

Under september 2017 startar en ny omgång av PREP som är en kurs för par som vill satsa lite extra på sin
relation till sin respektive. Kursen vill hjälpa er att förstå varandra och att fördjupas i relationen, att få växa tillsammans.

PREP

PREP kom till utifrån en önskan att hjälpa par att få större glädje i sitt förhållande eller att hitta tillbaka till glädjen de hade när de blev tillsammans. Tanken var att ge verktyg till att förbättra kommunikationen i förhållandet och att sätta fokus på det som kan stärka förhållandet och gemenskapen.

Programmet är ett resultat av mer än 25 års forskning omkring vad som skapar goda relationer. Det ger en möjlighet och en hjälp att lära känna varandra och sig själv bättre. PREP löser inte alla problem men vill ge en hjälp till fördjupning och mer glädje i relationen.

PREP används i kyrkor och i andra sammanhang som jobbar för varmare och starkare relationer bl.a. vid familjerådgivningar och mödravårdscentraler. Ett arbete som slagit väl ut. PREP – ”the Prevention and Relationship Education Program”1 är ett pedagogiskt arbete (inte terapi). Det har en förebyggande funktion och är inte till för par i akut kris. I sådana fall bör man söka hjälp hos själavårdare eller familjerådgivning.

Kursinnehåll

Under kursen lär man sig bland annat hur man tyder varningssignaler, hittar vägar till bättre kommunikation och konfliktlösning och hur man kan ta tillvara på de goda stunderna. Kursen behandlar även hur man kan ta vara på varandras olikheter på ett positivt sätt, om förlåtelse och förpliktelser och om intimitet och sexualitet.

De viktigaste målen är att:

  • förbättra kommunikationen och öva konstruktiva sätt att hantera kon ikter.
  • klargöra förväntningar och grundprinciper för parförhållandet.
  • bevara och utveckla glädje, vänskap och intimitet i förhållandet.
  • hjälpa paret att utarbeta en gemensam överenskommelse för hur relationen ska utvecklas.
  • ge verktyg för att öka och bevara ett långsiktigt engagemang för varandra.

Kursupplägg

Kursen är till för par oavsett ålder och hur länge man varit tillsammans eller varit gifta. Det är dock en fördel om man inte blivit ihop alldeles nyligen. Kyrkvana krävs inte!

Under en kurskväll varvas korta föredrag med uppgifter, som man arbetar med parvis, med tillgång till en handledare. Man behöver inte lämna ut sig själva eller sin relation i storgrupp.

Kostnad

Kursen kostar 1250 kr/person och då ingår ett helpensionsdygn på Nya Slottet Bjärka-Säby, ka vid övriga kurstillfällen, för- och eftermiddags ka samt lunch på avslutningsdagen och kurslitteratur. Rummen är enkelrum med en extra madrass på golvet.

För 1350 kr/person nns ett begränsat antal dubbelrum på slottet (med toalett i korridoren) och slottsannexet (med toalett i rummet).

Kontakt och frågor

Har du frågor eller vill komma i kontakt med oss som anordnar PREP-kursen så tveka inte att maila till: prep@pingstlinkoping.se PREP-kursen arrangeras av Missionskyrkan och Sionförsamlingen i Linköping i samarbete med Sensus, som är ansvarigt för PREP i Sverige.

 Till anmälan >>>