Laddar Evenemang
Detta evenemang har redan ägt rum.

Denna information grundar sig på de informationer och riktlinjer vi just nu har från våra myndigheter. Om vi får ny information kommer vi att utvärdera den och vid behov justera våra planer.

Kära vänner, vi lever i föränderliga tider på ett vis vi inte är vana vid. Allas våra liv påverkas på något vis av den rådande smittosituationen. Vi reagerar olika. Någon tycker att myndigheternas uppmaningar går alldeles för långt, andra att vi borde ta till mycket kraftigare åtgärder. Som kyrka har vi i alla tider varit en viktig aktör i samhällsbygget. Att ingjuta tro, hopp och kärlek i en omvärld som räds morgondagen kanske är vår viktigaste uppgift just nu

I dagsläget har vi inte för avsikt att ställa in kommande retreater och samlingar. Vi kan även fortsatt ta emot gäster för enskild retreat.

Som personal, husfolk och retreatledare följer vi de direktiv som finns, för att skydda både oss själva och andra mot smitta. Det innebär bland annat att vi inte kommer till Nya slottet om vi känner några sjukdomssymtom. Vi undviker att hälsa på varandra i hand, vi är noga med hygienen och försöker hålla ett visst avstånd mellan varandra.

På retreat tillbringar man ganska mycket tid för sig själv och alla, både gäster och husfolk har eget rum. När det gäller måltider och gemensamma samlingar kommer vi från slottet sida att anpassa vårt förhållningssätt utifrån den aktuella riskbedömning som finns.

I nuläget ser vi det som positivt att vi fortsätter att erbjuda de retreater som är planerade. Det är ett mindre sammanhang, och som bidrar till att ge meningsfullhet i det som annars kan upplevas som en prövosam tid. Detta har också Folkhälsomyndigheten framhållit som viktigt i rådande situation.

Vad gäller Nya slottets traditionella påskfirande kommer vi i år inte att kunna erbjuda måltider eller övernattning. Detta på grund av att mängden människor i kapell och matsal blir för stor och att vi inte kan erbjuda enskilda rum för alla.

Av samma skäl kommer det planerade 40-årsjubiléet inte att kunna genomföras helgen 4-6 april.

Gudstjänstlivet på slottet fortsätter i normal omfattning, om än med små justeringar, bland annat i ordningen kring nattvardsfirandet. Om inga nya direktiv som innebär en annan bedömning kommer oss till del räknar vi med att även fira påskens gudstjänster som vi brukar.