Laddar Evenemang

BIBELLÄSNINGSPLAN Juni- Juli 2020

v 24 onsdag 10 juni Matteusevangeliet 5:17
torsdag 11 juni Matteusevangeliet 3: 13-17
fredag 12 juni 2 Korintierbrevet 1:19-20
lördag 13 juni Johannesevangeliet 1:29-34
Söndag 14 juni Lukasevangeliet 4:16-30, 13:10
Måndag 15 juni Efesierbrevet 2:8-10
Tisdag 16 juni Romarbrevet 3:21-26
Onsdag 17 juni Matteusevangeliet 21:12-17
Torsdag 18 juni Johannesevangeliet 4:20-24
Fredag 19 juni Efesierbrevet 2: 14-22
Lördag 20 juni 1 Korintierbrevet 6:19-20
Söndag 21 juni Lukasevangeliet 2: 41-52, 11:1-13
Måndag 22 juni Markusevangeliet 1:35-39
Tisdag 23 juni Johannesevangeliet kap.17
Onsdag 24 juni Matteusevangeliet 5:3-10
Torsdag 25 juni Matteusevangeliet 6:33
Fredag 26 Filipperbrevet 4:8
Lördag 27 juni Romarbrevet 12:9-10
Söndag 28 juni Lukasevangeliet 6:1-11, 13:10-17, 18-21, 14:16
Måndag 29 juni Romarbrevet 14:17
Tisdag 30 juni Romarbrevet 15:7
Onsdag 1 juli Johannes 2:1-11
Torsdag 2 juli Johannesevangeliet 5: 1-18
Fredag 3 juli Johannesevangeliet 6:1-15
Lördag 4 juli Johannesevangeliet 9;1-12
Söndag 5juli Lukasevangeliet 7:1-10
Måndag 6 juli 1 Korintierbrevet 13:1-3
Tisdag 7 juli Jakobs brev 2:14- 26
Onsdag 8 juli Psaltaren 73
Torsdag 9 juli Psaltaren 61:2-3
Fredag 10 juli Jeremia 9:1-3
Lördag 11 juli Klagovisorna 3:1- 15
Söndag 12 juli Lukasevangeliet 7:18
Måndag 13 juli Johannesevangeliet 14:1- 6
Tisdag 14 juli Romarbrevet 12:1-2
Onsdag 15 juli Johannesevangeliet 14:1
Torsdag 16 juli Psaltaren 55: 2-3
Fredag 17 juli Psaltaren 40:2-3
Lördag 18 juli Jesaja 41:10
Söndag 19 juli Lukasevangeliet 8: 22- 25
Måndag 20 juli Uppenbarelseboken 21:1
Tisdag 21 juli Matteusevangeliet 11: 28-30
Onsdag 22 juli Matteusevangeliet 6:33
Torsdag 23 juli Psaltaren 25: 1- 6
Fredag 24 juli Jakobs brev 5: 1-10
Lördag 25 juli Psaltaren 31: 1- 6
Söndag 26 Lukasevangeliet kap.15
Måndag 27 juli Psaltaren 23
Tisdag 28 juli Hesekiel 34:1-10
Onsdag 29 juli Lukasevangeliet 5. 27- 32
Torsdag 30 juli Lukasevangeliet 7:11-17
Fredag 31 juli Lukasevangeliet 7: 36- 50
Lördag 1 augusti Lukasevangeliet 8: 40- 56
Söndag 2 augusti Lukasevangeliet 19:1-10
Måndag 3 augusti Lukasevangeliet 10: 25- 37
Tisdag 4 augusti Lukasevangeliet 14: 1- 6

BIBLE READING PLAN

10 June. Matthew 5:17
11 June. Matthew 3:13 – 17
12 June. 2 Corinthians 1: 19 – 20
13 June. John. 1: 29 – 34
14 June. Luke. 4:16 – 30, 13:10
15 June. Ephesians 2: 8 – 10
16 June. Romans 3: 21 – 26
17 June. Matthew 21: 12 – 17
18 June. John 4: 20 – 24
19 June. Ephesians 2: 14 – 22
20 June. 1 Corinthians 6: 19 – 20
21 June. Luke 2: 41 – 52, 11: 1 – 13
22 June. Mark 1: 35 – 39
23 June. John Ch 17.
24 June. Matthew 5: 3 – 10
25 June. Matthew 6:33
26 June. Philippians 4:8
27 June. Romans 12: 9 – 10
28 June. Luke 6: 1 – 11, 13: 10 – 17, 18 – 21, 14: 6
29 June. Romans 14: 17
30 June. Romans 15: 7
01 July. John 2: 1 – 11
02 July. John 5: 1 – 18
03 July. John 6: 1 – 15
04 July. John 9: 1 – 12
05 July. Luke 7: 1 – 10
06 July. 1 Corinthians 13: 1 – 3
07 July. James 2: 14 – 26
08 July. Psalm 73
09 July. Psalm 61: 2 – 3
10 July. Jeremiah 9: 1 – 3
11 July. Lamentations 3: 1 – 15
12 July. Luke 7:18
13 July. John 14: 1 – 6
14 July. Romans 12: 1 – 2
15 July. John 14:1
16 July. Psalm 55 : 2-3
17 July. Psalm 40 : 2-3
18 July. Isaiah 41:10
19 July. Luke. 8 : 22-25
20 July. Revelation 21:1
21 July. Matthew 11: 28-30
22 July. Matthew 6: 33
23 July. Psalm 25: 1-6
24 July. James 5: 1-10
25 July. Psalm 31: 1-6
26 July. Luke Ch 15.
27 July. Psalm 23
28 July. Ezekiel 34: 1-10
29 July. Luke 5: 27-32
30 July. Luke 7: 11-17
31 July. Luke 7: 36-50
01 Aug. Luke 8: 40-56
02 Aug. Luke 19: 1-10
03 Aug. Luke 10: 25-37
04 Aug. Luke 14:1-6

 

خطة قراءة الكتاب المقدس لشهر حزيران – تموز ٢٠٢٠

الأربعاء ١٠ حزيران – متى ٥ : ١٧
الخميس ١١ حزيران – متى ٣ : ١٣ – ١٧
الجمعة ١٢ حزيران – ٢ كورنثوس ١ : ١٩ – ٢٠
السبت ١٣ حزيران – يوحنا ١ : ٢٩ – ٣٤
الأحد ١٤ حزيران – لوقا ٤ : ١٦ – ٣٠ ، ١٣ – ١٠
الاثنين ١٥ حزيران – افسس ٢ : ٨ – ١٠
الثلاثاء ١٦ حزيران – رومية ٣ : ٢١ – ٢٦
الأربعاء ١٧ حزيران – متى ٢١ : ١٢ – ١٧
الخميس ١٨ حزيران – يوحنا ٤ : ٢٠ – ٢٤
الجمعة ١٩ حزيران – افسس ٢ : ١٤ – ٢٢
السبت ٢٠ حزيران – ١ كورنثوس ٦ : ١٩ – ٢٠
الأحد ٢١ حزيران – لوقا ٢ : ٤١ – ٥٢ ، ١ – ١٣
الاثنين ٢٢ حزيران – مرقس ١ : ٣٥ – ٣٩
الثلاثاء ٢٣ حزيران – يوحنا ١٧
الأربعاء ٢٤ حزيران – متى ٥ : ٣ – ١٠
الخميس ٢٥ حزيران – متى ٦ : ٣٣
الجمعة ٢٦ حزيران – فلبي ٤ : ٨
السبت ٢٧ حزيران – رومية ١٢ : ٩ – ١٠
الأحد ٢٨ حزيران – لوقا ٦ : ١ – ١١ ، ١٣ : ١٠ – ١٧ ،١٨ – ٢١ ، ١٤ : ١٦
الاثنين ٢٩ حزيران – رومية ١٤ : ١٧
الثلاثاء ٣٠ حزيران – رومية ١٥ : ٧
الأربعاء ١ تموز – يوحنا ٢ : ١ – ١١
الخميس ٢ تموز – يوحنا ٥ : ١ – ١٨
الجمعة ٣ تموز – يوحنا ٦ : ١ – ١٥
السبت ٤ تموز – يوحنا ٩ : ١ – ١٢
الأحد ٥ تموز – لوقا ٧ : ١ – ١٠
الاثنين ٦ تموز – ١ كورنثوس ١٣ : ١ – ٣
الثلاثاء ٧ تموز – يعقوب ٢ : ١٤ – ٢٦
الأربعاء ٨ تموز – مزمور ٧٣
الخميس ٩ تموز – مزمور ٦١ : ٢ – ٣
الجمعة ١٠ تموز – ارميا ٩ : ١ – ٣
السبت ١١ تموز – مراثي ارميا ٣ : ١ – ١٥
الأحد ١٢ تموز – لوقا ٧ : ١٨
الاثنين ١٣ تموز – يوحنا ١٤ : ١ – ٦
الثلاثاء ١٤ تموز – رومية ١٢ : ١ – ٢
الأربعاء ١٥ تموز – يوحنا ١٤ : ١
الخميس ١٦ تموز – مزمور ٥٥ : ٢ – ٣
الجمعة ١٧ تموز – مزمور ٤٠ : ٢ – ٣
السبت ١٨ تموز – اشعيا ٤١ : ١٠
الأحد ١٩ تموز – لوقا ٨ : ٢٢ – ٢٥
الاثنين ٢٠ تموز – رؤيا ٢١ : ١
الثلاثاء ٢١ تموز – متى ١١ : ٢٨ – ٣٠
الأربعاء ٢٢ تموز – متى ٦ : ٣٣
الخميس ٢٣ تموز – مزمور ٢٥ : ١ – ٦
الجمعة ٢٤ تموز – يعقوب ٥ : ١ – ١٠
السبت ٢٥ تموز – مزمور ٣١ : ١ – ٦
الأحد ٢٦ تموز – لوقا أصحاح ١٥
الاثنين ٢٧ تموز – مزمور ٢٣
الثلاثاء ٢٨ تموز – حزقيال ٣٤ : ١ – ١٠
الأربعاء ٢٩ تموز – لوقا ٥ : ٢٧ – ٣٢
الخميس ٣٠ تموز – لوقا ٧ : ١١ – ١٧
الجمعة ٣١ تموز – لوقا ٧ : ٣٦ – ٥٠
السبت ١ آب – لوقا ٨ : ٤٠ – ٥٦
الأحد ٢ آب – لوقا ١٩ : ١ – ١٠
الاثنين ٣ آب – لوقا١٠ : ٢٥ – ٣٧
الثلاثاء ٤ آب لوقا ١٤ : ١ – ٦

برنامه خواندن کتاب مقدس برای تابستان -۲۰۲۰

شروع از هفته ۲۴
چهارشنبه ۱۰ژوون انجیل متی باب ۵ آیه ۱۷
پنج شنبه ۱۱ ژوئن انجیل متی باب ۳ آیه ۱۳-۱۷
جمعه ۱۲ ژوئن دوم قرنتیان باب ۱ آیه ۱۹-۲۰
شنبه ۱۳ ژوئن انجیل یوحنا باب ۱ آیه ۲۹-۳۴
یکشنبه ۱۴ ژوئن انجیل لوقا باب ۴ آیه ۱۶-۳۰، باب ۱۳ آیه ۱۰
دوشنبه ۱۵ ژوئن افسسیان باب ۲ آیه ۸-۱۰
سه شنبه ۱۶ ژوئن رومیان باب ۳ آیه ۲۱-۲۶
چهارشنبه ۱۷ ژوئن انجیل متی باب ۲۱ آیه ۱۲-۱۷
پنج شنبه ۱۸ ژوئن انجیل یوحنا باب ۴ آیه ۲۰-۲۴
جمعه ۱۹ ژوئن افسسیان باب ۲ آیه ۱۴-۲۲
شنبه ۲۰ ژوئن اول قرنتیان باب ۶ آیه ۱۹-۲۰
یکشنبه ۲۱ ژوئن انجیل لوقا باب ۲ آیه ۴۱-۵۲ و باب ۱۱ آیه ۱-۱۳
دوشنبه ۲۲ ژوئن انجیل مرقس باب ۱ آیه ۳۵-۳۹
سه شنبه ۲۳ ژوئن انجیل یوحنا باب ۱۷
چهارشنبه ۲۴ ژوئن انجیل متی باب ۵ آیه ۳-۱۰
پنج شنبه ۲۵ ژوئن انجیل متی باب ۶ آیه ۳۳
جمعه ۲۶ ژوئن فیلیپیان باب ۴ آیه ۸
شنبه ۲۷ ژوئن رومیان باب ۱۲ آیه ۹-۱۰
یکشنبه ۲۸ ژوئن انجیل لوقا باب ۶ آیه ۱-۱۱ و باب ۱۳ آیه ۱۰-۱۷ و باب ۱۴ آیه ۱۶
دوشنبه ۲۹ ژوئن رومیان باب ۱۴ آیه ۱۷
سه شنبه ۳۰ ژوئن رومیان باب ۱۵ آیه ۷
چهارشنبه ۱ جولای انجیل یوحنا باب ۲ آیه ۱-۱۱
پنج شنبه ۲ جولای انجیل یوحنا باب ۵ آیه ۱-۱۸
جمعه ۳ جولای انجیل یوحنا باب ۶ آیه ۱-۱۵
شنبه ۴ جولای انجیل یوحنا باب ۹ آیه ۱-۱۲
یکشنبه ۵ جولای انجیل لوقا باب ۷ آیه ۱-۱۰
دوشنبه ۶ جولای اول قرنتیان باب ۱۳ آیه ۱-۳
سه شنبه ۷ جولای نامه یاکوب باب ۲ آیه ۱۴-۲۶
چهارشنبه ۸ جولای مزامیر باب ۷۳
پنج شنبه ۹ جولای مزامیر باب ۶۱ آیه ۲-۳
جمعه ۱۰ جولای ارمیا باب ۹ آیه ۱-۳
شنبه ۱۱ جولای مراثی ارمیا باب ۳ آیه ۱-۱۵
یکشنبه ۱۲ جولای انجیل لوقا باب ۷ آیه ۱۷
دوشنبه ۱۳ جولای انجیل یوحنا باب ۱۴ آیه ۱-۶
سه شنبه ۱۴ جولای رومیان باب ۱۲ آیه ۱-۲

برنامه خواندن کتاب مقدس برای تابستان ۲۰۲۰- دوره دوم
هفته ۲۹ تا هفته ۳۲

چهارشنبه ۱۵ جولای انجیل یوحنا باب ۱۴ آیه ۱
پنج شنبه ۱۶ جولای مزامیر باب ۵۵ آیه ۲-۳
جمعه ۱۷ جولای مزامیر باب ۴۰ آیه ۲-۳
شنبه ۱۸ جولای اشعیا باب ۴۱ آیه ۱۰
یکشنبه ۱۹ جولای انجیل لوقا باب ۸ آیه ۲۲-۲۵
دوشنبه ۲۰ جولای مکاشفه یوحنا باب ۲۱ آیه ۱
سه شنبه ۲۱ جولای انجیل متی باب ۱۱ آیه ۲۸ تا ۳۰
چهارشنبه ۲۲ جولای انجیل متی باب ۶ آیه ۳۳
پنج شنبه ۲۳ جولای مزامیر باب ۲۵ آیه ۱-۶
جمعه ۲۴ جولای نامه یعقوب باب ۵ آیه ۱-۱۰
شنبه ۲۵ جولای مزامیر باب ۳۱ آیه ۱-۶
یکشنبه ۲۶ جولای انجیل لوقا باب ۱۵
دوشنبه ۲۷ جولای مزامیر باب ۲۳
سه شنبه ۲۸ جولای حزقیال باب ۳۴ آیه ۱-۱۰
چهارشنبه ۲۹ جولای انجیل لوقا باب ۵ آیه ۲۷-۳۲
پنج شنبه ۳۰ جولای انجیل لوقا باب ۷ آیه ۱۱-۱۷
جمعه ۳۱ جولای انجیل لوقا باب ۷ آیه ۳۶-۵۰
شنبه ۱ آگوست انجیل لوقا باب ۸ آیه ۴۰-۵۶
یکشنبه ۲ آگوست انجیل لوقا باب ۱۹ آیه ۱-۱۰
دوشنبه ۳ آگوست انجیل لوقا باب ۱۰ آیه ۲۵-۳۷
سه شنبه ۴ آگوست انجیل لوقا باب ۱۴ آیه ۱-۶