Laddar Evenemang

Bibelläsningsplan för Fastetid och Påsktid 2020

1 mars Markus evangelium kapitel 8: 31- 33
2 mars Markus evangelium 9: 31- 32
3 mars Markus evangelium 10: 32- 34
4 mars Markus evangelium 1: 35- 39
5 mars Filipperbrevet 2: 12- 18
6 mars Jesaja 55: 1- 5
7 mars Jesaja 58: 1- 10
8 mars 2 Moseboken 23: 6-9
9 mars Psaltaren 1
10 mars Efesierbrevet 1:15-22
11 mars Efesierbrevet 2:10
12 mars Efesierbrevet 3:14- 21
13 mars Efesierbrevet 4:1- 5
14 mars Lukas evangelium 9:57-61
15 mars Jesaja 50:10
16 mars Hosea 4:1-3
17 mars Amos 5:21-24
18 mars Psaltaren 130
19 mars Jesaja 1:18-20
20 mars Jeremia 12:1- 4
21 mars Klagovisorna 3:21-26
22 mars Lukas evangelium 1: 26-38
23 mars Romarbrevet 3:23-24
24 mars Romarbrevet 6: 12-14
25 mars Romarbrevet 12:1-2
26 mars Romarbrevet 12:9-21
27 mars Jakobs brev2:1-13
28 mars Jakobs brev 5:1-6
29 mars Romarbrevet 15:1-3
30 mars Romarbrevet 15:7
31 mars 1 Johannes brev 4: 7-10
1 april 1 Korintierbrevet 13:1-7
2 april 1 Korintierbrevet 13:8-13
3 april Galaterbrevet 5:22-26
4 april Galaterbrevet 6:1-2
5 april Matteus evangelium 21:1-11
6 april Matteus 21: 12-17
7 april Matteus 21: 18-22
8 april Matteus 22: 1-19
9 april Matteus 22: 20- 75
10 april Matteus 27:1- 61
11 april Matteus 27: 62- 66
12 april Matteus 28:1- 15
13 april Matteus 28: 16-20
14 april 1 Korintierbrevet 15: 1-11
15 april 1 Korintierbrevet 15:12-28
16 april 1 Korintierbrevet 15:29-34
17 april 1 Korintierbrevet 15:35-41
18 april 1 Korintierbrevet 15: 42-49
19 april 1 Korintierbrevet 15:50-58

BIBLE READING PLAN – for Lent and Easter 2020

01 March Mark l8: 31- 33
02 March Mark 9: 31- 32
03 March Mark10: 32- 34
04 March Mark 1: 35- 39
05 March Philippians 2: 12- 18
06 March Isaiah 55: 1- 5
07 March Isaiah 58: 1- 10
08 March Exodus 23: 6-9
09 March Psalm 1
10 March Ephesians 1:15-22
11 March Ephesians 2:10
12 March Ephesians 3:14- 21
13 March Ephesians 4:1- 5
14 March Luke 9:57-61
15 March Isaiah 50:10
16 March Hosea 4:1-3
17 March Amos 5:21-24
18 March Psalm 130
19 March Isaiah 1:18-20
20 March Jeremiah 12:1- 4
21 March Lamentations 3:21-26
22 March Luke 1: 26-38
23 March Romans 3:23-24
24 March Romans 6: 12-14
25 March Romans 12:1-2
26 March Romans 12:9-21
27 March James 2:1-13
28 March James 5:1-6
29 March Romans 15:1-3
30 March Romans 15:7
31 March 1 John 4: 7-10
01 April 1 Corinthians 13:1-7
02 April 1 Corinthians 13:8-13
03 April Galatians 5:22-26
04 April Galatians 6:1-2
05 April Matthew 21:1-11
06 April Matthew 21: 12-17
07 April Matthew 21: 18-22
08 April Matthew 22: 1-19
09 April Matthew 22: 20- 75
10 April Matthew 27:1- 61
11 April Matthew 27: 62- 66
12 April Matthew 28:1- 15
13 April Matthew 28: 16-20
14 April 1 Corinthians 15: 1-11
15 April 1 Corinthians 15:12-28
16 April 1 Corinthians 15:29-34
17 April 1 Corinthians 15:35-41
18 April 1 Corinthians 15: 42-49
19 April 1 Corinthians 15:50-58

خطة قراءة الكتاب المقدس لايام الصوم وعيد القيامة 2020
١ آذار مرقس ٨: ٣١-٣٣
٢ آذار مرقس ٩: ٣١-٣٢
٣ آذار مرقس ١٠: ٣٢-٣٤
٤ آذار مرقس ١: ٣٥-٣٩
٥ آذار فلبي ٢: ١٢-١٨
٦ آذار اشعيا ٥٥: ١-٥
٧ آذار اشعيا ٥٨: ١-١٠
٨ آذار خروج ٢٣: ٦-٩
٩ آذار مزمور ١
١٠ آذار افسس ١: ١٥-٢٢
١١ آذار افسس ٢: ١٠
١٢ آذار افسس ٣: ١٤-٢١
١٣ اذار افسس ٤: ١-٥
١٤ اذار لوقا ٩: ٥٧-٦١
١٥ اذار اشعيا ٥٠: ١٠
١٦ اذار هوشع ٤: ١-٣

١٧ اذار عاموس ٥: ٢١-٢٤
١٨ اذار مزمور ١٣٠
١٩ اذار اشعيا ١: ١٨-٢٠
٢٠ اذار ارميا ١٢: ١-٤
٢١ اذار مراثي ارميا ٣: ٢١-٢٦
٢٢ اذار لوقا ١: ٢٦-٣٨
٢٣ اذار رومية ٣: ٢٣-٢٤
٢٤ اذار رومية ٦: ١٢-١٤
٢٥ اذار رومية ١٢: ١-٢
٢٦ اذار رومية ١٢: ٩-٢١
٢٧ اذار يعقوب ٢: ١-١٣
٢٨ اذار يعقوب ٥: ١-٦
٢٩ اذار رومية ١٥: ١-٣
٣٠ اذار رومية ١٥: ٧
٣١ اذار ١ يوحنا ٤: ٧-١٠

١ نيسان ١ كورنثوس ١٣: ١-٧
٢ نيسان ١ كورنثوس ١٣: ٨-١٣
٣ نيسان غلاطية ٥: ٢٢-٢٦
٤ نيسان غلاطية ٦: ١-٢
٥ نيسان متى ٢١: ١-١١
٦ نيسان متى ٢١: ١٢-١٧
٧ نيسان متى ٢١: ١٨-٢٢
٨ نيسان متى ٢٢: ١-١٩
٩ نيسان متى ٢٢: ٢٠-٧٥
١٠ نيسان متى ٢٧: ١-٦١
١١ نيسان متى ٢٧: ٦٢-٦٦
١٢ نيسان متى ٢٨: ١-١٥
١٣ نيسان متى ٢٨: ١٦-٢٠
١٤ نيسان ١ كورنثوس ١٥: ١-١١
١٥ نيسان ١ كورنثوس ١٥: ١٢-٢٨
١٦ نيسان ١ كورنثوس ١٥: ٢٩-٣٤
١٧ نيسان ١ كورنثوس ١٥: ٣٥-٤١
١٨ نيسان ١ كورنثوس ١٥: ٤٢-٤٩
١٩ نيسان ١ كورنثوس ١٥: ٥٠-٥٨