BJÖRNE MÖTER…

Björne möter Joel Halldorf kring hans bok ” GUD ÅTERKOMSTEN ”
Ett samtal om religion och politik, om religionernas begränsningar och möjligheter , om civilsamhällets bidrag och politikers ansvar i relation till majoritetssamhället och dess olika minoriteter.

Podden släpps 7/11 kl 7.00