BJÖRNE MÖTER…

studentpastor Mattias Sennehed
i ett samtal om tro, livet och
tidens utmaningar.
Release 27/11

ungdomspastor Fredrik Elm
i ett samtal om generationers möte i
olikheter och möjligheter.
Release 4/12