BJÖRNE MÖTER…

Marcus Sönnerbrandt, föreståndare Pingstkyrkan Linköping
i ett samt om församlingens vision.
Release 12/2

 

Anna-Lena Öhrling, pastor med inriktning
på barn & familj, Pingstkyrkan Linköping
i ett samtal om barns tro och föräldrars ansvar.
Release 19/2