RETREAT

Alla tider har människor sökt sig till avskilda platser som ger möjlighet till stillhet
och bön, eftertanke och självinsikt. I en kultur där aktivitet och effektivitet premieras, glömmer vi ofta det enkla och självklara: människans liv är en pendling mellan arbete och vila. För att kunna ge är det nödvändigt att ta emot. Endast den som låter sig bli älskad förmår att älska.
Retreat betyder att dra sig tillbaka. I retreaten lägger vi arbete, almanacka och ambitioner åt sidan. Vi ger oss tid att möta oss själva och våra andliga behov. I den kristna traditionen har retreaten varit en plats där människan ställer sitt liv inför Jesus Kristus, vad han gjort och vem han är. I centrum står hjärtats samtal med Gud och mig själv. Retreaten handlar inte om att göra eller lära nytt, utan om att erfara. I stillheten låter vi något ske på djupet i våra liv.

På Nya slottet erbjuder vi både arrangerade retreater och det vi kallar enskild retreat.

Gruppretreater
Arrangerade retreater anordnas ofta i samarbete med Ekumeniska kommuniteten.

Under 2023 kommer vi börja arrangera egna retreater, håll utkik! Om din församling eller förening vill anordna en retreat på slottet är du välkommen att höra av dig till vår pastor Eleonore Gustafsson med din förfrågan: eleonore.gustafsson@pingstlinkoping.se

Enskild retreat

Att vara på enskild retreat innebär att du lägger upp dina dagar som du själv vill. Våra dagliga böner och gudstjänster finns tillgängliga, måltider serveras och du har förutom ditt gästrum tillgång till gemenskapsutrymmen i slottet och annexet.

Välkommen att höra av dig med din förfrågan till bokning@nyaslottet.se

icon_gudstjanst_50

icon_retreat_50

icon_konferens_50

icon_kalender_50

icon_kontakt_50