MONICA SÖDERQVIST
MONICA SÖDERQVISTVerksamhetschef på Cupolen och Nya Slottet Bjärka-Säby
Telefon: 013 – 23 25 62
NIKLAS LINDHOLM
NIKLAS LINDHOLMFörvaltare på Nya Slottet Bjärka-Säby
Telefon: 013 – 23 25 66
CHARLOTTA WEINHOFER
CHARLOTTA WEINHOFERBokningsansvarig på Nya Slottet Bjärka-Säby
Telefon: 013 – 23 25 67

icon_gudstjanst_50

icon_retreat_50

icon_konferens_50

icon_kalender_50

icon_kontakt_50