Vill du bli en del av husfolket?

Nya Slottet Bjärka-Säby är en retreat- kurs- läger- och konferensgård 1,5 mil söder om Linköping och som ägs och förvaltas av Pingstkyrkan Linköping. På slottet har kristna från olika sammanhang varit husfolk i Pingstkyrkans regi sedan 1996. Man har bott på platsen i ett kollektiv med en daglig rytm bestående av bön, arbete, gemenskap och studier.

Syftet med husfolkslivet är att fördjupas i sin kristna tro, en slags lärjungaskola där man övar sig i att leva efter det dubbla kärleksbudet. Jesus sa:

”Du skall älska Herren, din Gud, med hela ditt hjärta och med hela din själ och med hela ditt förstånd. Detta är det största och första budet. Sedan kommer ett av samma slag: Du skall älska din nästa som dig själv. På dessa båda bud vilar hela lagen och profeterna.” (Matt 22:37-40)

Man kan stanna 1-2 terminer och utbildningen består av:

• Att man deltar 28 timmar per vecka i arbetet med slottets gästverksamhet, varav en dag i månaden består av (en studiedag i) ett praktiskt hantverk. Tillsammans utforskar vi vad det innebär att ha ett kristet förhållningssätt till arbete, ett hållbart sätt att leva, samt hur man visar kristen gästfrihet.

• Att man deltar i gemensam undervisning 2 x 80 min i veckan i ämnen såsom lärjungaskap, bön, bibelläsning, kyrkohistoria och att leva tillsammans som kristen gemenskap.

• Att man sex dagar i veckan deltar i slottets gudstjänstliv som består av tre bönetillfällen per dag, morgon, middag och kväll, den sjunde dagen deltar man i en gudstjänst på slottet eller inne i Linköping

• Att man avsätter tid för enskild läsning

• Att man begränsar sin mediaanvändning

Det ingår mat och logi, man bor i enkelrum i en lägenhet som består av ett gemensamt kök och vardagsrum. Nya Slottet är en drog- och alkholfri miljö.

Efter att man ansökt om att få bli husfolk på Nya Slottet får man komma på 1-2 provveckor utan förpliktelse innan beslut om antagning sker. Eftersom det är en utbildning påbörjar man sin vistelse vid början av en termin, det vill säga i januari och augusti.

För mer information:

ansokan@nyaslottet.se

eller

Eleonore Gustafsson, pastor med ansvar för husfolket

eleonore.gustafsson@pingstlinkoping.se

”ORA ET LABORA – ESSE NON VIDERI”
”BED OCH ARBETA – VARA ICKE SYNAS”

icon_gudstjanst_50

icon_retreat_50

icon_konferens_50

icon_kalender_50

icon_kontakt_50