GUDSTJÄNST

De dagliga gudstjänsterna präglar livet på
Nya Slottet. I tidebönerna ber vi med
psaltarens ord i växelbön och lovsång. Vi lyssnar
till Guds ord och frambär våra förböner.

Under rådande coronapandemi är vi tyvärr
tvingade att begränsa möjligheten att delta i
Nya slottets böner och gudstjänster.

Tills vidare kan gudstjänster i slottskapellet firas med upp till 30 deltagare. Vid större retreater eller vid bokade grupper kan det innebära att vi når taket även vid tidebönsgudstjänster. Om du är tillfällig gäst ber vi dig ta hänsyn till detta.

Samtliga böner äger rum i slottskapellet där vi har bäst möjlighet att hålla rekommenderad distans på 1,5 meter mellan deltagarna.

Nytt för den här terminen är att laudes tills vidare beds kl. 07.00.

07.00 Laudes, morgonbön (ej söndag)
12.00 Middagsbön (tisdagar nattvardsgudstjänst)
18.00 Vesper, aftonbön (ej söndag)
20.30 Completorium

Söndagens mässa firas klockan 08.00 eller klockan 18.00 beroende på hur mycket gäster vi har i huset.

Anmälan är obligatorisk och sker inför varje söndag senast lördag kl.10 till forvaltare(at)nyaslottet.se

Bed för oss. Vi ber för er!

icon_gudstjanst_50

icon_retreat_50

icon_konferens_50

icon_kalender_50

icon_kontakt_50