GUDSTJÄNST

De dagliga gudstjänsterna präglar livet på
Nya Slottet och är öppna för alla som
önskar delta. I tidebönerna ber vi med
psaltarens ord i växelbön och lovsång. Vi lyssnar
till Guds ord och frambär våra förböner.

 

 

Under denna vecka firas gudstjänster enligt nedan, hjärtligt välkommen!

Måndag till fredag
07.00 Morgonbön i slottskapellet
12:00 Middagsbön i slottskapellet

Lördag
07.00 Morgonbön i slottskapellet

Söndag
08:00 Mässa i slottskapellet
18.00  Vesper i slottskapellet
20.30 Completorium i Övre salen

 

Från och med den 19/8 firas gudstjänster på ordinarie tider, nämligen

Måndag till fredag
06.00 Laudes, morgonbön i slottskapellet
12:00 Middagsbön i slottskapellet
18.00 Vesper, aftonbön i slottskapellet
20.30 Completorium, inför natten i Övre salen

Lördag
06.00 Laudes, morgonbön i slottskapellet
12:00 Middagsbön i slottskapellet
18.00 Helgmålsbön i slottskapellet
20.30 Completorium, inför natten i Övre salen

Söndag
08:00 Mässa i slottskapellet
12.00 Middagsbön i slottskapellet
20.30 Completorium inför natten i Övre salen

icon_gudstjanst_50

icon_retreat_50

icon_konferens_50

icon_kalender_50

icon_kontakt_50