GUDSTJÄNST

De dagliga gudstjänsterna präglar livet på
Nya Slottet och är öppna för alla som
önskar delta. I tidebönerna ber vi med
psaltarens ord i växelbön och lovsång. Vi lyssnar
till Guds ord och frambär våra förböner.

 

Måndag till fredag
05.45 Laudes, morgonbön i slottskapellet
12:00 Middagsbön i slottskapellet
           På tisdagar ersätts middagsbönen av gudstjänst med nattvard
18.00 Vesper, aftonbön i slottskapellet
20.30 Completorium, inför natten i Övre salen

Lördag
05.45 Laudes, morgonbön i slottskapellet
12:00 Middagsbön i slottskapellet
18.00 Helgmålsbön i slottskapellet
20.30 Completorium, inför natten i Övre salen

Söndag
08:00 Mässa i slottskapellet
12.00 Middagsbön i slottskapellet
20.30 Completorium inför natten i Övre salen

icon_gudstjanst_50

icon_retreat_50

icon_konferens_50

icon_kalender_50

icon_kontakt_50