GUDSTJÄNST

De dagliga gudstjänsterna präglar livet på
Nya Slottet och är öppna för alla som
önskar delta. I tidebönerna ber vi med
psaltarens ord i växelbön och lovsång. Vi lyssnar
till Guds ord och frambär våra förböner.

 

Under en normal vecka firas följande gudstjänster på Nya Slottet

Dagligen

06:00 Laudes, morgonbön i Slottskapellet (Ej söndag)

12:00 Middagsbön i Slottskapellet (Tisdag firas mässa)

18:00 Vesper, aftonbön i slottskapellet (Ej söndag)

20:30 Completorium, inför natten i Övre salen

Söndag firas mässa i slottskapellet 08:00

 

icon_gudstjanst_50

icon_retreat_50

icon_konferens_50

icon_kalender_50

icon_kontakt_50