GUDSTJÄNST

De dagliga gudstjänsterna präglar livet på
Nya Slottet. I tidebönerna ber vi med
psaltarens ord i växelbön och lovsång. Vi lyssnar
till Guds ord och frambär våra förböner.

Under rådande coronapandemi är vi tyvärr
tvingade att begränsa möjligheten att delta i
Nya slottets böner och gudstjänster.

Som mest åtta personer har möjlighet att delta
i varje enskild bön. Om du kommer för att delta
och ser att det redan är fullt antal ber vi dig att
avstå från deltagande.

Samtliga böner beds i slottskapellet där  vi har
bäst möjlighet att hålla rekommenderad
distans mellan deltagarna.

07.00 Laudes, morgonbön (ej söndag)
12.00 Middagsbön (ej tisdagar)
18.00 Vesper, aftonbön (ej söndag)
20.30 Completorium

Söndagens högmässa kommer ej att firas enligt ordinarie ordning
under resten av terminen.

Bed för oss. Vi ber för er!

icon_gudstjanst_50

icon_retreat_50

icon_konferens_50

icon_kalender_50

icon_kontakt_50