GUDSTJÄNST

De dagliga gudstjänsterna präglar livet på
Nya Slottet och är öppna för alla som
önskar delta. I tidebönerna ber vi med
psaltarens ord i växelbön och lovsång. Vi lyssnar
till Guds ord och frambär våra förböner.

 

 

Under de närmaste veckorna firas gudstjänster enligt nedan, hjärtligt välkommen!

 

Söndagen 23/6, 30/6, 7/7, 14/7
08:00 Mässa i slottskapellet

Lördagarna 29/6, 6/7, 13/7
18:00 Sommarhelgmålsbön i slottskapellet

Helgfri måndag till fredag
07.00 Morgonbön i Övre salen
12:00 Middagsbön i Övre salen

icon_gudstjanst_50

icon_retreat_50

icon_konferens_50

icon_kalender_50

icon_kontakt_50