GUDSTJÄNST

De dagliga gudstjänsterna präglar livet på Nya Slottet.
I tidebönerna ber vi med psaltarens ord i växelbön och lovsång.
Vi lyssnar till Guds ord och frambär våra förböner.

Tideböner
07.00 Laudes, morgonbön (ej söndag) i slottskapellet
12.00 Middagsbön (ej tisdagar) i slottskapellet
18.00 Vesper, aftonbön (ej söndag) i slottskapellet
20.30 Completorium i Övre salen

Nattvardsgudstjänster
Söndagar 08:00 Nattvardsgudstjänst (kl 11:00 den 10/10)
Andra söndagen i månaden 17:00 Nattvardsgudstjänst
Tisdagar 12:00 Nattvardsgudstjänst

Vem arrangerar gudstjänsten på söndagsmorgonen?
Gudstjänsten på söndagsmorgonen arrangeras av den aktör som hyr slottet den aktuella helgen.
De helger som saknar gudstjänstarrangör ansvarar Pingstkyrkan för gudstjänsten (i höst: 19/9, 26/9, 3/10, 31/10), då används följande gudstjänstordning.

Pingstkyrkans samlingar på slottet som kräver anmälan
Söndag 26 september kl 14:30-19:00 Stilla söndag
Fredag – söndag 8-10 oktober Församlingshelg
Söndag 31 oktober kl 14:30-19:00 Stilla söndag

icon_gudstjanst_50

icon_retreat_50

icon_konferens_50

icon_kalender_50

icon_kontakt_50