GUDSTJÄNST

De dagliga gudstjänsterna präglar livet på
Nya Slottet. I tidebönerna ber vi med
psaltarens ord i växelbön och lovsång. Vi lyssnar
till Guds ord och frambär våra förböner.

 

Under rådande coronapandemi ser vi tyvärr ingen
möjlighet att inbjuda till offentliga böner eller gudstjänster.
Husfolket kommer finnas kvar för att hålla
bönens lampa brinnande.

Bed för oss. Vi ber för er!

 

icon_gudstjanst_50

icon_retreat_50

icon_konferens_50

icon_kalender_50

icon_kontakt_50