GUDSTJÄNST

De dagliga gudstjänsterna präglar livet på
Nya Slottet och är öppna för alla som
önskar delta. I tidebönerna ber vi med
psaltarens ord i växelbön och lovsång. Vi lyssnar
till Guds ord och frambär våra förböner.

 

 

Dagliga gudstjänster:

06:00 Laudes, morgonbön i Slottskapellet (ej söndag)

12:00 Middagsbön i Slottskapellet (ej tisdag)

18:00 Vesper, aftonbön i slottskapellet (ej söndag)

20:30 Completorium, inför natten i Övre salen

 

Tisdag 12.00 firas Middagsbön med Herrens måltid i slottskapellet

Söndag 08.00 firas mässa i slottskapellet

icon_gudstjanst_50

icon_retreat_50

icon_konferens_50

icon_kalender_50

icon_kontakt_50