GUDSTJÄNST

De dagliga bönerna och de veckovisa nattvardsgudstjänsterna har sommaruppehåll mellan den 21 juni – 21 augusti.

Under sommaren firas en enkel helgmålsbön följande lördagar:

Lördag 2 juli kl 18:00

Lördag 9 juli kl 18:00

Lördag 16 juli kl 18:00

Lördag 23 juli kl 18:00

Lördag 6 augusti kl 18:00

Lördag 13 augusti kl 18:00

Lördag 20 augusti kl 18:00 (eventuellt inställd, mer info kommer)

GUDSTJÄNSTLIV FRÅN OCH MED DEN 22 AUGUSTI 2022

Slottets gudstjänstliv utgår från husfolkets bönerytm:

Måndag till lördag
07:40 Morgonbön
12:00 Middagsbön (nattvardsgudstjänst på tisdagar)
21:00 Bön vid dagens slut

Vid gruppretreater kan andra tider förekomma

Söndagar
Söndagarna präglas av den aktör som är verksam på slottet respektive helg. Nya Slottet är en ekumenisk mötesplats där olika aktörer fira gudstjänst. Utöver dessa arrangemang bjuder Nya Slottet in till en offentlig nattvardsgudstjänst (kvällstid) varannan söndag med start den 25 september. Vissa eftermiddagar kommer vi även bjuda in till Stilla söndag (en möjlighet att prova på vår retreatmiljö), vandringar och andra aktiviteter.

Program och klockslag för kvällsgudstjänsten släpps i slutet av augusti.

Hur går bönesamlingarna till?
Vid husfolkets bönesamlingar ber vi med hjälp av Psaltaren, Bibelns bönebok, och genom den ordning som Magnus Malm sammanställt och som många andra retreatgårdar använder sig av. Vid gruppretreater är retreatledaren fri att leda bönesamlingarna om man så önskar och då välja att be på ett annat sätt, till exempel med hjälp av de tidebönsböcker som finns på slottet (EKiBS, Libris och Arcus tidebönsböcker). Om du har frågor rörande gudstjänstlivet på slottet är du välkommen att höra av dig till slottets pastor: eleonore.gustafsson@pingstlinkoping.se

icon_gudstjanst_50

icon_retreat_50

icon_konferens_50

icon_kalender_50

icon_kontakt_50