GUDSTJÄNST

De dagliga bönerna och de veckovisa nattvardsgudstjänsterna har sommaruppehåll mellan den 21 juni – 21 augusti.

Under sommaren firas en enkel helgmålsbön följande lördagar:

Lördag 2 juli kl 18:00

Lördag 9 juli kl 18:00

Lördag 16 juli kl 18:00

Lördag 23 juli kl 18:00

Lördag 6 augusti kl 18:00

Lördag 13 augusti kl 18:00

Lördag 20 augusti kl 18:00

icon_gudstjanst_50

icon_retreat_50

icon_konferens_50

icon_kalender_50

icon_kontakt_50