GUDSTJÄNST

De dagliga gudstjänsterna präglar livet på
Nya Slottet. I tidebönerna ber vi med
psaltarens ord i växelbön och lovsång. Vi lyssnar
till Guds ord och frambär våra förböner.

Under rådande coronapandemi är vi tyvärr
tvingade att begränsa möjligheten att delta i
Nya slottets böner och gudstjänster.

Vi inbjuder till följande offentliga gudstjänster i slottskapellet.

måndag till fredag 07.00 Laudes, morgonbön

måndag till fredag 12.00 Middagsbön

Bed för oss. Vi ber för er!

icon_gudstjanst_50

icon_retreat_50

icon_konferens_50

icon_kalender_50

icon_kontakt_50