GUDSTJÄNSTLIV

Sommaruppehåll

Under vecka 26-32 är det sommaruppehåll för de
dagliga bönerna då vi har lägerverksamhet här.

Trevlig sommar och välkommen åter den 12 augusti!

SLOTTETS BÖN- OCH GUDSTJÄNSTRYTM

Daglig bön måndag – fredag de dagar personal och volontärer är på plats
12:00 Middagsbön (nattvardsgudstjänst på tisdagar)
21:00 Kvällsbön

Offentliga nattvardsgudstjänster
Tisdagar 12:00 (uppehåll under jul- och nyårsveckorna)
Andra söndagen i månaden 18:00

Då slottet är uthyrt kan ytterligare samlingar tillkomma

Hur går bönesamlingarna till?
Vid bönesamlingar ber vi med hjälp av Psaltaren, Bibelns bönebok. 

icon_gudstjanst_50

icon_retreat_50

icon_konferens_50

icon_kalender_50

icon_kontakt_50