GUDSTJÄNST

De dagliga gudstjänsterna präglar livet på
Nya Slottet och är öppna för alla som
önskar delta. I tidebönerna ber vi med
psaltarens ord i växelbön och lovsång. Vi lyssnar
till Guds ord och frambär våra förböner.

Vecka 25 firas följande gudstjänster på Nya Slottet

Måndag

06:00 Laudes, Morgonbön i slottskapellet

12:00 Middagsbön i slottskapellet

18:00 Vesper i slottskapellet

20:30 Completorium, inför natten i Övre salen

Tisdag

06:00 Laudes, Morgonbön i slottskapellet

12:00 Middagsbön med Herrens måltid i slottskapellet

18:00 Vesper i slottskapellet

20:30 Completorium, inför natten i Övre salen

Onsdag

06:00 Laudes, Morgonbön i slottskapellet

12:00 Middagsbön i slottskapellet

18:00 Vesper i slottskapellet

20:30 Completorium, inför natten i Övre salen

Torsdag

06:00 Laudes, Morgonbön i slottskapellet

12:00 Middagsbön i slottskapellet

 

Fredag – Midsommarafton

06:00 Laudes, morgonbön i slottskapellet

Lördag – Midsommardagen

08:00 Mässa i slottskapellet

18:00 Helgmålsbön i slottskapellet

Söndag – Johannes döparens dag

08.00 Mässa i slottskapellet

15:00 Gudstjänst i tältkyrkan

20:30 Completorium i Övre salen

 

 

 

icon_gudstjanst_50

icon_retreat_50

icon_konferens_50

icon_kalender_50

icon_kontakt_50