GUDSTJÄNSTLIV

Välkommen att delta i slottets gudstjänstliv

Daglig bön måndag – lördag 21/8-19/12
07:40 Morgonbön
12:00 Middagsbön (nattvardsgudstjänst på tisdagar)
21:00 Bön vid dagens slut

Då slottet är uthyrt kan ytterligare samlingar tillkomma. Bönesamlingarna leds av slottets husfolk

Offentliga nattvardsgudstjänster
Tisdagar 12:00 till och med 20/12
Söndagar 18:00 följande datum: 2579. 9/10, 23/10, 6/11, 20/11, 4/12

Då slottet är uthyrt kan ytterligare samlingar tillkomma

Stilla söndag 23 oktober och 6 november
Den 23 oktober och den 6 november är det Stilla söndag kl 14:00-19:00, en eftermiddag då man får testa slottets retreatmiljö. Eftermiddagen börjar med ett kort föredrag av Eleonore Gustafsson, därefter råder tystnad i slottet fram tills den avslutande och offentliga nattvardsgudstjänsten som börjar kl 18:00. Eftermiddagsfika finns framdukat i festvåningen. Anmäl dig till eleonore.gustafsson@pingstlinkoping.se senast torsdagen innan. Kostnad: 50 kr

Hur går bönesamlingarna till?
Vid husfolkets bönesamlingar ber vi med hjälp av Psaltaren, Bibelns bönebok, För närvarande använder vi den ordning som sammanställts av Magnus Malm. Vid gruppretreater är retreatledaren fri att leda bönesamlingarna om man så önskar och då välja att be på ett annat sätt, till exempel med hjälp av de tidebönsböcker som finns på slottet (EKiBS, Libris och Arcus tidebönsböcker). Om du har frågor rörande gudstjänstlivet på slottet är du välkommen att höra av dig till slottets pastor: eleonore.gustafsson@pingstlinkoping.se

icon_gudstjanst_50

icon_retreat_50

icon_konferens_50

icon_kalender_50

icon_kontakt_50