”ORA ET LABORA – ESSE NON VIDERI”
”BED OCH ARBETA – VARA ICKE SYNAS”

NYA SLOTTET BJÄRKA-SÄBY

Bed och arbeta. Vara, icke synas. De två valspråken lyser mot besökaren från ett färgat glasfönster i slottskaféet.
Med dessa som livshållning präglade godsägare Oscar Ekman livet i Bjärka-Säby under ett halvt sekel. Här
formades under tidigt 1900-tal en öppen och generös miljö som blev livgivande för många.

Nya Slottets tradition av att utgöra ett andligt och kulturellt centrum med ekumenisk profil har förts vidare av
Pingstkyrkan Linköping, som övertog slottet som en donation från familjen Ekman 1980.

Att komma till Nya Slottet i Bjärka-Säby är på nytt att möta en livshållning där bön och arbete bildar en
gemensam väv och där gästfriheten har en självklar plats. Personalen, husfolket tar emot gästerna och vårdar
slottet och parken tillsammans med en stor grupp frivilligarbetare.

Nya Slottet är idag öppet året runt för människor som vill dra sig tillbaka för retreat, studier och samtal. Här
hålls även seminarier och konferenser med varierande inriktning.

Under sommarmånaderna är Slottskaféet öppet och historiska guidningar erbjuds. Det rika gudstjänstlivet i Slottskapellet
och Övre salen skänker en inre rytm åt miljön och gör den till en andlig oas för många.


icon_gudstjanst_50

icon_retreat_50

icon_konferens_50

icon_kalender_50

icon_kontakt_50