bibel_bar
BIBELLÄSNINGSPLAN
Våren 2018

Bibelläsningsplan 21jan – 25 april
21 -27 jan. Församlingens uppdrag
21 jan. Joh. 15:9- 17
22 jan. Matt 28:16-20
23 jan. Johannes evangelium 17: 20- 26
24 jan. Galaterbrevet 6:2
25 jan . 2 Korintierbrevet 5:11-21
26 jan. 1 Mosebok 2:15
27 jan. Efesierbrevet 2:10

28 jan- 18 febr. Lärjungaskap
28 jan. Markus evangelium 1:16-20
29 jan. Jesaja kap. 58
30 jan. Matteus evangelium 25:31- 46
31 jan. Jakobs brev 2: 24-26
1 febr. Apostlagärningarna 1:8
2 febr. 2 Korintierbrevet 8:10-15
3 febr. 2 Korintierbrevet 8: 24-9:14
4 febr. Galaterbrevet 3:26-29
5 febr. 2 Mosebok 22:21- 22, 25-27
6 febr. Amos 5:22-23,
7 febr. Amos 2:6. 8
8 febr. Apostlagärningarna 2: 42- 46, 4: 32- 36
9 febr. Lukas evangelium 22:24- 30
10 febr. Markus evangelium 4: 35-41
11 febr. Romarbrevet 15:7
12 febr. Romarbrevet 12:9-21
13 febr. Johannes evangelium 15:18-21
14 febr. Johannes evangelium 15: 22-25
15 febr. Filipperbrevet 2:1-11
16 febr. Filipperbrevet 2:12- 18
17 febr. 1 Korintierbrevet 13:1- 7
18 febr. 1 Korintierbrevet 13:8- 13

25 febr – 25 mars En karismatisk församling
25 febr. Apostlagärningarna kap. 1:8, 2: 1- 13
26 febr. Apostlagärningarna kap. 2:14- 47
27 febr. Apostlagärningarna kap. 3
28 febr. Apostlagärningarna kap. 4
1 mars Apostlagärningarna 5: 12- 16
2 mars Romarbrevet 12:6- 8
3 mars Romarbrevet 12:9-21
4 mars i Korintierbrevet 12:1-11
5 mars i Korintierbrevet 12:12-20
6 mars 1 Korintierbrevet 12:21- 31
7 mars 1 Korintierbrevet 14:1- 9
8 mars i Korintierbrevet 14.10 – 25
9 mars i Korintierbrevet 14:26- 39
10 mars Apostlagärningarna 6:1-7
11 mars Apostlagärningarna 7:54- 8:8
12 mars Apostlagärningarna 8: 26- 40
13 mars Apostlagärningarna 9: 31- 43
14 mars Apostlagärningarna 10: 1- 33
15 mars Apostlagärningarna 10: 34- 48
16 mars Apostlagärningarna 11. 1- 18
17 mars Apostlagärningarna 11:19- 36
18 mars Apostlagärningarna 13:1-3 Galaterbrevet 5:22-26
19 mars Apostlagärningarna 15:1-21
20 mars Apostlagärningarna 15:22- 41
21 mars Apostlagärningarna 16; 1-15
22 mars Apostlagärningarna 18:1-17
23 mars Apostlagärningarna 19:1-20
24 mars Apostlagärningarna 20. 1-12 , 28 : 11- 30

Påsk
25 mars -Palmsöndagen- Matteusevangelium kap. 21
26 mars Matteus evangelium 16: 13- 20
27 mars Matteus evangelium 16:21-23
28 mars Matteus evangelium 16: 24- 28

29 mars -Skärtorsdagen- Lukas evangelium 22: 39- 65
30 mars -Långfredagen- Johannes evangelium kap. 19
31 mars -Påskafton- Lukas evangelium 23: 50- 56
1 april -Påskdagen- Johannes evangelium kap. 20
2 april -Annandag Påsk- Lukas evangelium 24: 13-35

2 -25 april Befriad
3 april Lukas evangelium 24: 36- 53
4 april Markus evangelium 16 : 17- 20
5 april Apostlagärningarna 19:1- 20
6 april Apostlagärningarna 20 :7- 12
7 april Apostlagärningarna 28; 1- 10
8 april Romarbrevet 1: 16- 17
9 april Romarbrevet 3: 21- 31
10 april Romarbrevet 5: 1- 11
11 april Romarbrevet 5: 12- 21
12 april Romarbrevet 6:1- 14
13 april Romarbrevet 6: 15- 23
14 april Romarbrevet 8: 18- 39
15 april Romarbrevet kap. 8
16 april Romarbrevet 3: 21-31
17 april Efesierbrevet 2:1- 13
18 april Kolosserbrevet 3:1-17
19 april Titusbrevet 2:11-15
20 april Titusbrevet 3:3- 8
21 april Jesaja kap. 53
22 april 1 Korintierbrevet 15: 35- 58
23 april Hebreerbrevet 10:19- 25
24 april Matteus evangelium 5: 1- 12
25 april Uppenbarelseboken 21 och 22