bibel_bar
BIBELLÄSNINGSPLAN
Hösten 2017

Söndag 3 sept.  Matteusevangeliet  6:5- 13

Måndag 4 sept.  Lukasevangeliet  11: 1-13

Tisdag    5 sept.  Matteusevangeliet  7: 7- 12

Onsdag  6 sept.   Jeremia 29:12- 14

Torsdag  7 sept.   Matteusevangeliet  21: 18-22

Fredag    8 sept.   Johannesevangeliet 14:12- 14

Lördag    9 sept.     Efesierbrevet 6;10-20

Söndag  10 sept.   Jakobs brev 5:13- 18

Måndag 11 sept.  Jakobs brev 1:2-8

Tisdag    12 sept.   1 Samuelsboken  1:9-20

Onsdag  13  sept.  2 Krönikeboken 6:12- 17

Torsdag  14 sept.   2 Krönikeboken 6: 18- 31

Fredag    15 sept.   2 Krönikeboken 6: 21- 7:3

Lördag    16 sept.    Apostlagärningarna 1:12-14

Söndag   17 sept.     Apostlagärningarna 4: 23-31

Måndag  18 sept.     Romarbrevet 8: 22-27

Tisdag     19 sept.     1 Korintierbrevet 14: 15- 19

Onsdag   20 sept.      Efesierbrevet 3:14-21

Torsdag   21 sept.      1 Timotheosbrevet 2 : 1- 8

Fredag     22 sept.      Psaltaren 138

Lördag     23 sept.      Lukasevangeliet 18: 1- 14

Söndag    24 sept.      Lukasevangeliet 10: 25- 37

Måndag  25 sept.      2 Mosebok 22: 21-23, 23: 6- 9

Tisdag     26 sept.       5 Mosebok 24: 17-22

Onsdag  27 sept.        Jesaja 58: 6- 11

Torsdag 28 sept.        Apostlagärningarna 2: 41- 47

Fredag   29 sept.       Apostlagärningarna 4: 32- 37

Lördag   30 sept.       Hosea 10: 12-13

Söndag   1 okt.           Matteusevangeliet 25: 31- 46

Måndag  2 okt.          Jakobs brev 2:1- 13

Tisdag     3 okt.          Jakobs brev  2:14- 26

Onsdag   4 okt.         2 Korintierbrevet 9: 1- 5

Torsdag  5 okt.         2 Korintierbrevet 9: 6- 15

Fredag    6  okt.        Jakobs brev 5: 1- 6

Lördag    7 okt.        Lukasevangeliet 4: 16- 30

Söndag 8 okt.          Lukasevangeliet  9: 10- 17

Måndag 9 okt.        Matteusevangeliet 22: 34- 40

Tisdag  10 okt.        Lukasevangeliet 5: 12- 16

Onsdag 11 okt.       Lukasevangeliet 10: 38-42

Torsdag 12 okt.     Lukasevangeliet  14: 7- 14

Fredag   13 okt.     Lukasevangeliet 16: 1- 13

Lördag  14 okt.      Lukasevangeliet 19: 1- 10

Söndag  15 okt.     Lukasevangeliet 21: 1- 4

Måndag  16 0kt.    1 Korintierbrevet kapitel 13

Tisdag    17 okt.      Efesierbrevet 4: 28

Onsdag 18 okt.       Filipperbrevet 2:1- 11

Torsdag 19 okt.     1 Timotheosbrevet 5: 3- 16

Fredag   20 okt.      Brevet till Filemon

Lördag   21 okt.     Jakobs brev 4: 4- 12

Söndag  22 okt.     Lukasevangeliet 24: 25-27, 36- 49

Måndag 23  okt.   Apostlagärningarna 2: 42, 1 Korintierbrevet 1: 18-25

Tisdag    24 okt.    2 Timotheosbrevet 3: 14- 17

Onsdag  25  okt.    Johannesevangeliet 5: 39- 40,  Judasbrevet vers 3

Torsdag  26 okt.    Efesierbrevet 4: 14-16, Romarbrevet 15:4

Fredag   27  0kt.   Efesierbrevet 2: 20, Johannesevangeliet 14: 26, 16: 12- 15, Galaterbrevet 1: 6- 12

Lördag  28  okt.   2 Timotheosbrevet 1: 13-14, Matteusevangeliet 24: 35, Jesaja 40: 8

Söndag 29 okt.    Romarbrevet 3: 21- 31

Måndag 30  okt.  Romarbrevet 5 :1- 11

Tisdag    31  okt.   Galaterbrevet 1: 6- 9 ,  2: 15- 21

Onsdag   1 nov.     Efesierbrevet 1: 7  , 2: 1- 10 ,

Torsdag   2 nov.    2 Tessalonikerbrevet 2: 13- 17

Fredag     3 nov.    2 Timotheosbrevet  1: 6- 14 , Johannesevangeliet 1:16- 18

Lördag     4 nov.    Hebreerbrevet 4:14- 16 , 1 Petrusbrevet 1: 13

Söndag    5 nov.     1 Mosebok 15: 1- 6, Markusevangeliet 1: 15, Johannesevangeliet 3: 16-18

Måndag   6 nov.     Romarbrevet 1: 16-17, 3: 21- 31

Tisdag     7 nov.      Romarbrevet 4; 13- 26

Onsdag   8 nov.      Romarbrevet 5: 1- 11

Torsdag  9  nov.     Romarbrevet  9:30, 10: 4- 13

Fredag   10  nov.   Galaterbrevet 2: 16- 21

Lördag   11 nov.    Galaterbrevet 3: 1- 14

Söndag   12 nov.   Apostlagärningarna 4: 1- 12, Matteusevangeliet 28: 16-20

Måndag  13 nov.  Markusevangeliet 1:9- 11, Matteusevangeliet 16: 13- 20, Matteusevangeliet 17: 1- 8

Tisdag     14 nov.   Johannesevangeliet 1:29, 6: 35, 8: 12,  11: 25- 27, 14: 6

Onsdag   15 nov.   Apostlagärningarna 2:36, 10: 36, 1 Korintierbrevet 1: 30, 2;2, 3:11- 17

Torsdag  16 nov.   2 Korintierbrevet 11:1- 4, Efesierbrevet 2: 1- 10 , 3: 1- 13

Fredag    17 nov.   Filipperbrevet 2: 1- 11 , 3: 7- 16, 1 Tessalonikerbrevet 5: 9-11

Lördag    18 nov.   Hebreerbrevet 10: 11-18, 12:2-3, 1 Johannesbrevet 3: 16, 5:5, Uppenbarelseboken 22: 21

Söndag  19 nov. Lukasevangeliet 17: 20- 30

Måndag 20  nov. Filipperbrevet 3: 20- 4:1

Tisdag    21  nov.  Amos 8:11

Onsdag  22  nov.  Psaltaren 139: 1- 18

Torsdag  23  nov.  Matteusevangeliet 13: 47- 50

Fredag   24  nov.  Psaltaren 102: 1- 12

Lördag   25 nov.   Psaltaren 102: 13- 29

Söndag   26 nov. 1 Korintierbrevet 15: 22- 28

Måndag  27  nov. Matteusevangeliet 13: 1- 9

Tisdag     28  nov.  Matteusevangeliet 13: 24- 30

Onsdag   29  nov.   Matteusevangeliet 13: 31- 35

Torsdag   30 nov.   Psaltaren 99

Fredag     i dec.      Psaltaren 100

Lördag     2 dec.     Psaltaren 101

Söndag   3 dec.      Matteusevangeliet 21: 1- 11

Måndag  4 dec.      Sakarja 9: 9- 10

Tisdag      5 dec.      Romarbrevet 13:11- 14

Onsdag    6 dec.      Psaltaren 24

Torsdag   7 dec.      Matteusevangeliet 21: 12- 17

Fredag     8 dec.      Matteusevangeliet 21: 18- 22

Lördag     9 dec.      Matteusevangeliet  21: 23- 27

Söndag   10 dec.     Lukasevangeliet 21: 25- 36

Måndag  11 dec.     Romarbrevet 15: 4- 7

Tisdag     12 dec.      Mika 4: 1- 4

Onsdag   13 dec.      Jesaja 60: 1- 3

Torsdag   14 dec.     Lukasevangeliet 21: 34- 36

Fredag     15 dec.    Lukasevangeliet  21: 7- 11

Lördag     16 dec.     Lukasevangeliet 21: 12- 19

Söndag     17 dec.    Matteusevangeliet 11: 2- 11

Måndag    18 dec.    1 Korintierbrevet 4: 1- 5

Tisdag        19 dec.    Jesaja 29: 17- 21

Onsdag      20 dec.   2 Petrusbrevet 1: 19- 21

Torsdag     21 dec.    Psaltaren 146: 3- 9

Fredag      22 dec.     Psaltaren 145 : 1- 9

Lördag      23 dec.    Psaltaren 145: 10- 21

Söndag     24 dec.     Lukasevangeliet 2: 1- 20 , Johannesevangeliet 1: 1- 18