3. Guide till gemensam bibelläsning, bibelsamtal
(Discovery Bible Studies, DBS)

Förberedelse

Detta är just ett samtal, ett bibelsamtal, där alla får möjlighet att bidra och vi lär av varandra och lyssnar till varandra. Det är inte bara till experten/teologen som har något att komma med. Steg ett är att utse någon som håller i samtalet, ställer frågor och fördelar ordet så att alla kommer till tals och ingen tar över samtalet.

Be

Bed att den helige Ande ska leda din bibelläsning.

Läs först sammanhanget (stycket innan och efter).

Bibeltext (Läs)

Läs texten var för sig.
Någon läser sedan texten igen högt.
En eller flera personer återberättar sedan texten med egna ord. Övriga får komplettera om något saknas i återgivningen.

Skrivalternativ (ett sätt att få texten får sjunka in): Läs texten högt några gånger. Alla skriver av texten ord för ord i ”Bibeltext”-kolumnen. Alla skriver texten med sina egna ord i nästa kolumn.

Samtal (Förstå)

Samtala om bibeltexten. Var det något i texten som fångade din uppmärksamhet?
Vad tyckte du om texten? Var det något som störde dig? Varför? Vad berättar texten för oss om Gud? Vad berättar texten för oss om människan? Vad berättar texten för oss om ett liv som behagar Gud? Håll fokus på texten.

Reflektion (Tillämpa/Lyda)

Det är viktigt att tillämpa och lyda. Reflektera tillsammans. Vilken förändring kommer du att göra i ditt liv nu utifrån samtalet och texten? Svara på frågan Vad? När? Hur? Vad innebär det för dig? Försök vara så konkret som möjligt. Gärna en förändring som kan följas upp veckan därpå T.ex. Hur förändrar den hur du ser på Gud? Hur förändrar den hur du behandlar andra? Hur påverkar och förändrar den hur du lever, tänker och handlar?
Gud inbjuder oss till en relation, att leva med och för honom och att tillämpa Gud Ord i våra liv och vår vardag.

Berätta (Dela)

Känner du någon annan som du kan dela denna bibeltext/dina tankar runt texten med? Känner du någon som behöver hjälp? Vad kan gruppen göra för att hjälpa dem? Låt det bli en förlängning av ert bibelsamtal. Skapa tillfälle för samtal om det du har lärt dig, med någon som ännu inte är troende. ”Gud lärde mig något i dag”. Berätta om de är intresserade.