2. Guide till personlig bibelläsning (Discovery Bible Studies, DBS)

Be

Bed att den helige Ande ska leda din bibelläsning.

Läs först sammanhanget (stycket innan och efter).

”Bibeltext” (Läs o skriv)

Läs texten högt några gånger.

Läs 10-15 versar. Längre texter kan delas upp på flera dagar.

”Mina ord” (Förstå)

Skriv texten med dina egna ord i nästa kolumn. Skriv det som om du berättade det för någon. Om du inte kan berätta den vidare, så har du kanske inte förstått texten. Tala med Jesus om det om du inte förstår.

”Jag ska” (Tillämpa/Lyda)

Det är viktigt att tillämpa och lyda.
Vilken förändring kommer du att göra i ditt liv nu utifrån samtalet och texten?
Svara på frågan Vad? När? Hur? Vad innebär det för dig? Försök vara så konkret som möjligt. Gärna en förändring som kan följas upp veckan därpå. T.ex. Hur förändrar den hur du ser på Gud? Hur förändrar den hur du behandlar andra? Hur påverkar och förändrar den hur du lever, tänker och handlar?
Gud inbjuder oss till en relation, att leva med och för honom och att tillämpa Gud Ord i våra liv och vår vardag.

Berätta (Dela)

Samtala med andra troende om vad du lärt eller hur du ska tillämpa det. Skapa tillfälle för samtal om det du har lärt dig, med någon som ännu inte är troende. ”Gud lärde mig något i dag”. Berätta om de är intresserade.