1. Guide till personlig bibelläsning (Bibelläsning i bön och lyssnande)

Förbered dig

Sätt dig på en lugn plats där du kan vara ostörd och sitta skönt.

Bed en bön

Bed att den helige Ande ska leda din bibelläsning.

Läs först sammanhanget (stycket innan och efter).

Läs texten

Läs bibeltexten, läs den rakt igenom flera gånger. Ta det lugnt i din läsning. Tänk att du själv är med i texten. Du är på plats där. Med Jesus, Mose eller de andra som det berättas om. Vad skulle du tänka, hur skulle du reagera, vad skulle du se och känna, vilka lukter skulle du känna, vad skulle du reagera på? Lev dig in i texten och låt den ta med dig in i händelserna.

Begrunda livet

Ställ frågor till dig själv. Vad händer i mig när jag möter texten? Hur påverkas jag? Vad tar jag med mig av det jag läst idag? Hur tillämpar jag detta i mitt liv och min vardag?

Avslut

Gör en backup. Skriv ner (eller spara på annat sätt) det som du varit med om och de tankar som kommit. Det Gud har talat till dig, ska du bevara och spara. Tillämpa det snarast i din vardag och ditt liv.