ALPHA- OCH BETAKURSER HÖSTEN 2020

ALPHA – nybörjarkurs i kristen tro

Funderar du på om Gud existerar? Är du nyfiken på att utforska

den kristna tron? Då är vår Alphakurs något för dig!

VAD ÄR ALPHA?

Alphakursen är till för dig som vill fundera och reflektera

kring livets mening. Det är en plats där du kan komma och

koppla av, äta, lyssna och dela dina tankar.

VEM ÄR ALPHA FÖR?

Alphakursen är till för alla, och speciellt anpassad

för människor som inte är vana kyrkobesökare.

HUR SER EN ALPHAKURS UT?

Alphakursen består av tre delar. Varje träff inleds med en

enkel måltid. Därefter hålls ett föredrag via film, utifrån

livets stora frågor. Slutligen är det dags för samtal i

smågrupper där vi delar tankar med varandra i en öppen atmosfär.

HUR ÄR EN ALPHAKURS UPPLAGD?

Alphakursens grunddel består av 6 träffar och ett Alphadygn där

man varje gång tittar på en ny aspekt av den kristna tron.

Exempel på ämnen som tas upp: Vem är Jesus? Hur ska jag kunna tro?

Hur kan jag stå emot det onda? Därefter erbjuder vi PLUS-Alpha

vid tre tillfällen då vi kan fördjupa oss mera och där vi fångar upp

frågor som är aktuella.

BEHÖVER JAG HA NÅGRA FÖRKUNSKAPER?

Alphakursen är öppen för alla, oavsett bakgrund, tro och kunskap.

Alla är precis lika välkomna!

BETA – fortsättningskurs i kristen tro

Vi har också en Betakurs som kommer att ligga parallellt med

onsdagens Alphakurs. Beta är en fördjupningskurs för dig som gått

Alpha eller för dig som vill vara med och fördjupa dig mer i kristen tro.

Bibeln är kursens viktigaste redskap och vi vill tillsammans läsa den

och försöka förstå dess budskap oavsett om vi är nya som kristna eller

varit det länge. Du kommer att känna igen upplägget på kursen

från Alphakvällarna.

NÄR?

Vi startar träffarna i vecka 38.

– Online-Alphan är på måndagar 18.00.

– Lunch-Alpha på tisdagar 12.00 för dig som är dagledig.

– Kvälls-Alpha på onsdagar 18.00.

– Beta-kursen ligger parallellt med Kvälls-Alpha på onsdagar 18.00.

Träffarna är på drygt 2 timmar.

KOSTNAD?

Kurserna är i grunden gratis. Vi tar dock upp en blygsam självkostnad för kost och logi på 400:-. Om du har svårt att betala hela eller delar av avgiften löser vi det alltid på ett diskret sätt.

ANMÄLAN OCH FRÅGOR?

För mer information kan du höra av dig till

alpha@pingstlinkoping.se

Anmälan senast fredag 11/9.