VAD ÄR ALPHA?

Alphakursen är till för alla som vill fundera och reflektera
kring livet och dess mening. Det är en plats där människor
kan komma och koppla av, äta, lyssna och dela sina tankar.

VEM ÄR ALPHA FÖR?

Alphakursen är till för alla, och speciellt anpassad
för människor som inte är vana kyrkobesökare.

HUR SER EN ALPHAKVÄLL UT?

Vanligtvis består en Alphakurs av tre delar. Varje träff inleds
med en måltid eller någon annan form av förfriskning.
Därefter hålls ett föredrag, antingen muntligt eller via film,
utifrån livets frågor och kristendomens svar. Slutligen är det
dags för samtal i smågrupper där varje deltagare kan ställa
frågor och bidra med sina åsikter.

HUR ÄR EN ALPHAKURS UPPLAGD?

Alpha pågår vanligtvis i tio veckor där man varje gång tittar
på en ny aspekt av den kristna tron. Exempel på ämnen som
tas upp: ‘Vem är Jesus?’, ‘Hur ska jag kunna tro?’och
’Vad ska jag med kyrkan till?’.
Kurserna varierar i storlek. Vanligast är kvällskurser som varar i
cirka två timmar per tillfälle, men de kan också hållas exempelvis
till morgonkaffet eller under en lunchrast på arbetsplatsen eller skolan.

För mer information kan du höra av dig till
alpha@pingstlinkoping.se